verhuur en gebruik van ruimtes in Wijkcentrum De Lommerd


Wijkcentrum De Lommerd is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor bewoners, ondernemers en (werk-) groepen uit het Spijkerkwartier.

De Lommerd is een laagdrempelig multifunctioneel wijkcentrum voor het Spijkerkwartier.

Voor (werk-) groepen en bewoners zijn er ruimtes beschikbaar voor vergaderingen of ontmoetingen.

Andere partijen kunnen een ruimte huren. Dat kan eenmalig, voor meerdere keren of permanent.

Wilt u een ruimte gebruiken of huren?

Stuur dan een e-mail met uw vraag naar