Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Belangrijke telefoonnummers

Belangrijke telefoonnummers en contactinformatie:

  • Gemeente Arnhem: 0900 - 1809
  • Politie: 0900 - 8844
  • Wijkagent Frank Daeselaar: frankdaeselaar@politie.nl
  • Parkeeroverlast melden: 026 - 377 5900 
  • Drugsoverlast melden: 026 - 354 24299 
  • Afvalophaaldienst Sita: 026 - 446 0490