Belangrijke telefoonnummers


Belangrijke telefoonnummers en contactinformatie:

  • Gemeente Arnhem: 0900 - 1809
  • Politie: 0900 - 8844
  • Wijkagent Frank Daeseleer:
  • Parkeeroverlast melden: 026 - 377 5900 
  • Drugsoverlast melden: 026 - 354 24299 
  • Afvalophaaldienst Sita: 026 - 446 0490