Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Actieve Bewonersgroepen

Blauwgedrukte activiteiten hebben een eigen groep aangemaakt op deze site. Als je er op klikt ga je naar hun pagina. Daar kun je meer informatie vinden over de betreffende activiteit.

Bewonersoverleg (officiële gesprekspartner van de wijk met de gemeente Arnhem)

Buurtverbinders

De Lommerd

De EigenWijze Wijk

DeBlauweWijkEconomie

Groengroep Spijkerkwartier

Groengroep Sterrenplein

Kunst Op De Koffie

Ondernemersvereniging Steenstraat 

Parkstraatgemeente (kerk)

Parkstraatgemeente (kunst & cultuur)

Plan Kaal 

Spijkerberichten 

Spijkerbrigade (Dagelijks Bestuur van het Bewonersoverleg)

Spijkerenergie 

Spijkergezichten

Spijkerlab

Spijkerrok

StadsLab Arnhem 

Volleybalvereniging Joop

Wateroverlast Spijkerkwartier

Werkgroep Erfgoed Spijkerkwartier 

Werkgroep Openbare Ruimte 

Werkgroep Spoorhoek 

Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier 

Wijkkrant  

Wijkwebsite 

Driekoningenoverleg

Stichting Bewonersprojecten Spijkerkwartier

Stichting Thialf

Werkgroep Riethorstenstraat e.o