Menu

Uitgelicht:

Visiedocument Spijkerbuurt/Boulevardkwartier is klaar!

Patrick Hoogenbosch
8 maart 2016

In 2014 heeft het Bewonersoverleg Spijkerkwartier de Werkgroep Openbare Ruimte opdracht gegeven om een visie te ontwikkelen op de openbare ruimte van de Spijkerbuurt en het Boulevardkwartier. Aanleiding voor het maken van dit document is de verloedering van de openbare ruimte en het gebrek aan aandacht voor kwaliteit bij gemeentelijke plannen. Wij zien de monumentale pracht en het potentieel van de wijk. Het kan zoveel beter, zoveel mooier! Om dat aan te tonen besloten we deze visie te maken. Dit visiedocument is bedoeld om discussie los te maken. Daarnaast dient het als inspiratiebron en toetsingskader voor ontwikkelingen in de openbare ruimte om te komen tot een nog mooiere wijk.


 

   Introductiefilmpje

 


 


Blader hieronder door het document visiedocument Spijkerbuurt / Boulevardkwartier.

 

Reacties

Edwin 1 oktober 2016
Hoi Theo, in de laatste plannen van de gemeente die ik heb ingezien blijven de gele klinkers in de Prins Hendrikstraat behouden. Groet, Edwin
Theo 1 oktober 2016
Hoi Patrick, Net de brief van de gemeente door de bus gekregen over het proefvak Parkstraat. Men gaat weer beginnen. De bestrating gaat met nieuwe gebakken klinkers uitgevoerd worden. Mijn Prins Hendrikstraat gaat op termijn ook aangepakt worden en dan zou ik toch heel erg graag onze authentieke mooie gele klinkers willen behouden (hergebruik, energie zuiniger etc.). Weet jij wat er in het BGB plan is voorzien? Groeten Theo
Peter 4 maart 2016
@Edwin c.s.: '..Ruim de helft van de in Nederland voorkomende bijensoorten is met uitsterven bedreigd. Wat kunnen we daaraan doen? De casus was helder..' Dan volgt een column van een ministerieel topambtenaar (Adviseur en begeleider Overheidsparticipatie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, tevens secretaris van het intersectoraal Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu.) http://frisocoumou.nl/wij-zijn-de-bij/ (Link: copy / paste). Zeer verhelderend. Zijn conclusie: 'Wij, en de manieren waarop we omgaan met elkaar en met de natuur, wij zijn het probleem. Tegelijkertijd liggen in ons ook de oplossingen. Wij *zijn* de bij. 'Connecting people’, het klinkt zo soft en simpel. Maar het zou wel eens de moeilijkste en belangrijkste opgave van deze tijd kunnen zijn.' Nog een lezenswaardig langer artikel (13 pp.) van deze ambtenaar 'We zijn levensblind geworden': http://frisocoumou.nl/wp-content/uploads/2015/07/Levensblind-6.pdf (Eveneens copy / paste).
Peter 3 maart 2016
@Edwin: Dat er op de pagina van de WG Openbare Ruimte geen informatie staat, is niet zo vreemd. De voormalige actiegroep 'Behoud Bomen Spijkerkwartier' is meer dan een jaar geleden (!) in goed overleg en in vertrouwen onderdeel geworden van de WG Openbare Ruimte, om samen sterker te zijn om bewoners van de wijk een stem te geven. De Bomenactiegroep werd daarmee WG OR - 'actuele / operationele kwesties'. Er werd geproost op de samenwerking, ook omdat discussie over het maken van een ecologische visie niet meer aan de orde was, alleen wie en wanneer dat zouden gaan doen. Dat is niet meer in afstemming met jullie gebeurd, al waren er in de voormalige Bomengroep mensen met motivatie & expertise bezig om dat vorm te geven. Die mensen zijn na een jaar min of meer afgehaakt, omdat de WG OR samen met 'De Blauwe Wijkeconomie' er, naar bleek, een heel andere agenda op na hield en zonder overleg met degenen die zich over de ecologische visie zouden buigen, op eigen houtje in allerlei vormen van overleg trad met gemeente e.a. Dat vereiste voortdurende bijstelling van het concretiseren van de ecologische visie. Waarom nu weer eens een 'gezellig' discours over een visiedocument waar de al bekende ecologische aspecten bij iedere betrokkene genoegzaam bekend waren, maar niet terug te vinden in het document? Omdat het niet in het straatje paste van een groepje mensen, dat a) geen werkelijke interesse heeft in 'complicerende' tijd vergende eco-kwesties; b) geen tegenspraak duldt bij hun plannen voor de wijk. Dit visieplan van de WG OR representeert in vele opzichten niet wat een aantal leden van deze werkgroep aan inbreng heeft geleverd. Ze zijn 'vakkundig' politiek tegen elkaar uitgespeeld. Proficiat!
Edwin 3 maart 2016
Ik denk daarnaast dat het goed is om ook een keer bij elkaar te gaan zitten om met iedereen die dat wil te discussiëren over de inhoud van het document. Een bewonersavond of zoiets. Eerst even wachten totdat meer mensen het hebben gelezen....
Edwin 3 maart 2016
@Egbert: de paginalink die jij plaatst herken ik niet. Maar dat er een lege pagina op de website staat die "werkgroep openbare ruimte" heeft lijkt me niet de bedoeling. Volgens mij zeg ik in mijn reactie dat dit de plaats voor discussie is, in ieder geval bedoel ik dat ;-)
Edwin 3 maart 2016
De werkgroep heet: "Werkgroep Openbare Ruimte" en staat bij actieve bewonersgroepen onder ons Spijkerkwartier. De werkgroep is openbaar en we vergaderen op verschillende plekken.
Edwin 3 maart 2016
Wat betreft de ecologische visie: het is belangrijk dat die er zo snel mogelijk komt. Op dit moment is er volgens mij nog geen initiatief. De werkgroep openbare ruimte kan wel helpen opstarten, maar er zullen werkers en een trekker moeten aanschuiven met verstand van zaken.
Edwin 3 maart 2016
@Egbert: Als je het belangrijk vindt dat mensen je commentaar zien dan kun je inderdaad hier reageren. Dat is handig voor discussie etc. Anders kun je gebruik maken van het e-mailadres: wor.spijkerkwartier@gmail.com. Dat wordt door de gehele werkgroep gelezen.
Peter 27 februari 2016
Zelfde vraag ook als Egbert: Is/wordt dit de plek voor commentaar? Alvast hier een paar zeer kritische kanttekeningen voor de vuist weg: Na de info-& 'beeldvormende' bijeenkomst van wo. 24 j.l. in De Lommerd (ik zat daar met 39 griepkoorts) is mijn conclusie dat we met een lokale politiek van doen hebben die niet beseft dat aan hen geadresseerde problemen serieus zijn (BGB). Alles wat er speelt is niet 'of-of' maar 'en-en'. Zowel wat betreft de urgentie van achterstallig onderhoud als een visie. In relatie tot een visie is er 'namens de wijk' een verwevenheid tussen gezichtsbepalende individuen met ook zakelijk-esthetische belangen en een stadsbestuur die ik ongezond vind. 'We komen er samen wel uit om de wijk mooier te maken'. Zo niet dus. De meeste wijkbewoners zijn 'bystanders' in optima forma geworden: Buiten het noodzakelijke minimale onderhoud vormt het visiedocument een 'cosmetische lappendeken' van deels flauwekul-instrumenten voor een zo duurzaam mogelijke wijk. De basisvisie ontbeert ecologisch bewustzijn en bijbehorende incentives tot elkaar verantwoordelijk houden en kunnen aanspreken op duurzaam gedrag. Dat houdt ook in: radicale keuzes voor 'degrowth' waar dat kan. We leven niet op een eiland (wel een hitte-eiland) en voor een toekomst waarin ecologische kernwaarden gemeengoed kunnen worden zullen we moeten wennen aan een minder ingrijpen om een leefomgeving kunstmatig 'op te pimpen' of zelfs te 'groenwassen'. Stadsverwarming elders in Arnhem: het Spijkerkwartier leent zich daar niet voor. Wel voor zonnepanelen en woningisolatie. Iedere betrokkene zou er democratisch voor moeten ijveren dat er geen boom, die niet ziek is, meer gekapt wordt en dat er zelfs meer groen bij komt, aan gevels waar mensen dat willen, maar ook met het plaatsen van geschikte al stevige bomen. Vakkundig snoeien en 'wilde', liefst deels eetbare tuinen. Dat is geen verrommeling, maar draagt bij aan een gezonder en aangenaam-leefbare wijk voor eenieder. De verrommeling van de publieke ruimte is met nagenoeg niets kostende maatregelen op te lossen. Troep op straat in (an)organische vormen moffel je niet weg met gezellig gekleurde (dure) bestrating e.d. Ecologie gaat over een dynamische balans, hetgeen een heel ander verhaal is dan ingrepen omdat (ook zakelijke) ogen een wijk willen 'aanharken'. Als bomen mede-wijkbewoners zijn, zoals Egbert dat zo mooi stelt (En dat zijn ze!), dan zou het van de zotte zijn als per straat oudere groene medebewoners zouden moeten verdwijnen omdat individuele (mensen)bewoners meer licht in hun woning willen hebben. Kortom: een aan de wortel teleurstellend document. Ik pleit voor BGB 3.0 (Dat is een Boom Gebonden Budget).
Bekijk al het nieuws uit je buurt »