Menu

Uitgelicht:

Verslag “besparen en toch warm de winterdagen door”.

Patrick Hoogenbosch (Spijkerenergie)
27 december 2017

Een aardgas loos Spijkerkwartier, wat is daar voor nodig? dat was een van de vragen die besproken werd op de informatieavond die Spijkerenergie 12 december organiseerde. Voor de duidelijkheid Spijkerenergie is niet de initiator van gas loos. Gas loos is een gevolg van de ondertekening door Nederland van het klimaatakkoord van Parijs. Om mondiaal binnen 1,5°C tot 2°C-klimaatopwarming te blijven moet de CO2-uitstoot tot 2050 grotendeels zijn afgebouwd.

In Gelderland zijn sinds kort een aantal initiatieven, waaronder Spijkerenergie, aan het uitzoeken hoe een wijk gas loos te maken. Vanuit de Wijk van de Toekomst onderdeel van het Gelders Energie Akkoord ondersteund dit. Voorop staat dat dit een gezamenlijk actie moet zijn van o.a. bewoners, woningbouwcorporaties, netwerkbedrijf Aliander en de Gemeente Arnhem.  Tijdens de avond presenteerde studenten van de Universiteit Utrecht een aanpak om te komen tot een stappenplan. Een klein stapje op een nog lange weg.

De ca 25 bezoekers werden door Patrick Hoogenbosch bijgepraat over wat er allemaal speelt. Sinds 2013 heeft Spijkerenergie al een mooi aantal projecten uitgevoerd gericht op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Met als meest zichtbare project de 126 zonnepanelen op het dak van buurtcentrum de Lommerd. De Spijkerkwartierbewoners kunnen ook gebruikmaken van diensten als de ledkoffer, het appeltaart gesprek en de warmtecamera. Via het Respons formulier konden de aanwezige aangeven in welke diensten ze interesse hebben. De komende tijd zullen hier afspraken over gemaakt gaan worden.

Zo ook het nieuwe project “Ipsum Slim Inzicht”. Deelname aan dit project betekent dat u via een app op uw telefoon een jaar lang gratis inzicht gaat krijgen in het verbruik van uw grote energie- slurpers. Wilt u hieraan ook meen doen? Meer informatie hierover vindt u in flyer Ipsum en opgeven kan door een mail te sturen aan spijkerenergie@gmail.com.

Met opmerkingen op de reactieformulieren als informatief, prima avond en verruimd inzicht, maar ook “ik had verwacht dat we al verder waren met de gas loosplannen” zijn we heel blij. Dit geeft ons energie om verder te gaan. Iedereen die er was van harte bedankt voor jullie komst en bijdrage aan de avond. Mocht u vragen hebben mail gerust of loop eens binnen bij Dazo125 (Spijkerstraat 125).

PDF van de gegeven presentaties

Met dank aan de HAN MER studenten Marikka, Tessa en Frank voor de organisatie, glühwein, erwtensoep, warme chocomel en de quiz. Dat maakte het echt gezellig winters. 

Is Spijkerenergie voor u onbekend? Dit is ons doel:
Hoeveel energie verbruikt u en is dat veel of juist weinig? Spijkerenergie is een burgerbuurtinitiatief dat vooral wil inzetten op het vergroten van de bewustwording. Onze acties zijn er opgericht om mede buurtgenoten te enthousiasmeren om hun woningen energiezuiniger te maken, duurzame energie op te wekken, meer wooncomfort te realiseren én hun maandelijkse energierekening te verlagen. Om dit te bereiken zoeken wij de samenwerking met bewoners, bedrijven, woningbouwcorporaties en overheid. Door kennis te delen over producten en diensten die energie besparen en het opwekken van duurzame energie mogelijk maken. Onder de noemer ‘Spijkerenergie’ willen we de krachten van de buurt bundelen zodat bewoners en bedrijven samen echte veranderingen in gang kunnen zetten.

Reacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt »