Menu

Uitgelicht:

Spijkerlab Verslag Workshop #3

Bert Roete (Spijkerlab)
11 november 2017

Op woensdagavond 12 juli ’17 was de derde workshop van het Spijkerlab. Ditmaal voor beide pilotlocaties en het gehele Spijkerkwartier. De workshop werd gehouden in de Lommerd.

Aan de hand van een presentatie (1026_20170712_Workshop 3 Spijkerlab website.pdf) werd kort teruggekeken naar de resultaten van de vorige twee workshops: ideeën voor héél veel projecten. Deze projecten zijn te categoriseren in vijf thema’s, te weten: infra, groen, water, kunst en sociaal. De opgave voor deze avond was antwoord te vinden op de vraag: Hoe nu verder?

Er zou naar consensus gestreefd kunnen worden door het articuleren van een ‘gewenst functioneren’ van het Spijkerkwartier. Een functionele beschrijving van een gewenste/ideale toekomstige situatie: de collectieve wereld (‘common world’ Barnett 2016).

Op basis van een breed gedragen collectieve wereld, kunnen initiatieven getoetst worden of ze een bijdrage leveren aan het bereiken van deze gewenste/ideale toekomstige situatie, deze collectieve wereld. Om daarachter te komen zijn de vele projecten, die tijdens eerdere workshop naar voren zijn gekomen, geordend in de Spijkerlab Metrokaart. De metrokaart is opgebouwd uit een aantal themalijnen met daarop concrete acties als stations. Een aantal acties/stations van verschillende lijnen zijn verbonden met elkaar en kunnen in synergie met elkaar ontwikkeld worden.

Levendige discussie

Tijdens de avond was er een levendige discussie over de nieuwe aanpak om prettig te kunnen wonen in het Spijkerkwartier. Bottom-up initiatieven als het Spijkerlab kennen hele andere verhoudingen en rolpatronen. Een werkwijze waar nog niet veel mensen/partijen vertrouwd mee zijn. Dit kost dus tijd, vertrouwen, elkaar de ruimte kunnen geven om bij voorbeeld fouten te mogen maken en wederzijds respect om tot goede oplossingen te komen.

De bewoners van de pilotlocatie Driekoningenstraat gaven gedurende de avond aan dat er veel overlast is en de straat verre van een woonstraat is. Een belangrijke overlast bezorger is de coffeeshop op nummer 21-a, die veel verkeer aantrekt en zorgt voor de aanwezigheid van gebruikers op straat. Verder veroorzaken studenten veel lawaai. Dit geeft vooral in ‘s nachts veel overlast.

De studenten brengen ook veel fietsen met zich mee, die overal en nergens worden gestald. Hierdoor zijn de trottoirs nagenoeg onbegaanbaar, tot grote ergernis van de overige bewoners.

Studenten die met de trein komen om verderop in de wijk naar school te gaan, lopen in grote getalen door de straat. Dit geeft geluidsoverlast, maar ook veel zwerfvuil.

De bewoners van de Driekoningenstraat hadden weinig vertrouwen in groene beelden van de straat. Zij geven aan dat eerst de problemen rond de coffeeshop en de studentenwoningen moeten worden opgelost, voordat met een groene inrichting van de straat begonnen kan worden.

Volgende stappen

Op de pilotlocatie Rietgrachtstraat e.o. moet onderzocht worden of het terrein van de drukkerij op 32 beter toegankelijk gemaakt kan worden voor vrachtauto’s, zodat er ruimte beschikbaar komt op het terrein. Deze ruimte kan dan gebruikt worden als vervanging van parkeerplaatsen in de openbare ruimte, waardoor in de straat ruimte vrijkomt voor een groenere inrichting.

Inzicht krijgen in wie de eigenaren/bewoners zijn van de Driekoningenstraat. De gemeente gaat daarbij helpen.

Wanneer de vervolgstappen meer zijn uitgewerkt, zullen deze worden voorgelegd aan de bewoners. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze volgende stappen deel te nemen. We houden u op de hoogte via https://www.mijnspijkerkwartier.nl/spijkerlab.

Le Far West

Arnhem, 12 juli 2017

 

 Tot zo ver in het kort een verslag van de derde Spijkerlab workshop. Hier volgt uitgebreider verslag 1026_170712 verslag workshop 3 Spijkerlab.pdf

Reacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt »