Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Uitgelicht:

Spijkerlab verslag workshop 2 Driekoningenstraat

Bert Roete (Spijkerlab)
9 juni 2017

Op woensdagavond 10 mei ’17 was de tweede workshop van het Spijkerlab voor de pilotlocatie Driekoningenstraat in de Lommerd. Er waren een aantal omwonenden, een lid van de werkgroep Openbare Ruimte van het Spijkerkwartier en een wijkmanager van team leefomgeving van de gemeente Arnhem aanwezig. De avond stond onder leiding van landschapsarchitectenbureau Le Far West uit Arnhem.

Aan de hand van een presentatie (zie bijlage) werden verschillende aspecten voor de inrichting van de buitenruimte gepresenteerd en gezamenlijk bediscussieerd. Vergroenen van de buitenruimte kwam daarbij als het speerpunt van het Spijkerlab naar voren.

Voor het vervolg van het Spijkerlab pilot Driekoningenstraat wordt eerst onderzocht wie de eigenaren en bewoners van de straat zijn. Deze worden uitgenodigd voor een straatfestival. Voor een korte tijd (bijvoorbeeld een weekend) wordt een stuk van de straat afgesloten en vormgegeven met de eerste ideeën die op dit moment uit het Spijkerlab zijn gekomen. Tijdens dit festival wordt de dialoog gezocht met bewoners, om na te gaan wat er leeft en wat de droombeelden van de bewoners zijn. Tegelijkertijd kan onderzocht en ervaren worden, wat het afsluiten van de straat betekent. Met deze uitkomsten kunnen de verdere vervolgstappen voor de pilotlocatie Driekoningenstraat worden bepaald.

In een volgende bijeenkomst van het Spijkerlab kan prioritering worden aangegeven en ideeën geconcretiseerd.

Iedereen is alsnog van harte uitgenodigd om aan deze volgende stappen deel te nemen. We houden u op de hoogte via https://www.mijnspijkerkwartier.nl/groep/spijkerlab.

Tot zo ver in het kort een samenvatting van de tweede workshop pilot Rietgrachtstraat e.o., voor een uitgebreider verslag lees: 1026_170510 verslag workshop 2 Driekoningenstraat.pdf

Presentatie workshop #2 Driekoningenstraat: 1026_20170510_Workshop 2 Driekoningenstr website.pdf

Le Far West

Reacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt ยป