Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Uitgelicht:

Parkeerplan Spijkerkwartier klaar voor gemeenteraad

Kristel (Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier)
23 november 2017

Er komt een nieuw Parkeerplan voor het Spijkerkwartier. Na jaren overleggen en afstemmen met wijkbewoners en gemeente, hebben we als Werkgroep Verkeer een plan gemaakt. We lossen de parkeerproblemen in onze wijk op door betaald parkeren in te voeren. Als de gemeenteraad in december met het Parkeerplan instemt, gaat het plan in voorjaar 2018 van start. Het unieke van dit plan is dat de opbrengsten van parkeervergunningen en parkeerautomaten ten goede komen aan de wijk. Die opbrengsten gaan we gebruiken om parkeer- en verkeersproblemen verder op te lossen, én om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Waarom een Parkeerplan?

Als je door het Spijkerkwartier loopt, zie je al snel dat er een parkeerprobleem is. Er zijn ’s avonds en ’s nachts te weinig parkeerplaatsen. Dit is vervelend voor jou als automobilist: rondrijden op zoek naar een plek en soms toch nog buiten de wijk moeten parkeren of dan maar voor foutparkeren kiezen, is niet prettig. Het is bovendien vervelend voor de bewoners, al die rondrijdende auto’s en foutparkeerders. Ook overdag is er een probleem, want er zijn te weinig parkeerplaatsen voor wijkbezoekers. Daarnaast is het straatbeeld overvol met auto’s en verkeersborden. Daardoor blijft er weinig ruimte over voor andere verkeersdeelnemers en voor groen in de wijk. De ‘wijk’ in dit plan betreft de Spijkerbuurt, het Boulevardkwartier en het westelijk deel van het Statenkwartier.


Bewonersbijeenkomsten

In het Spijkerkwartier is een actieve Werkgroep Verkeer die bestaat uit wijkbewoners en ondernemers. Samen wilden we het parkeerprobleem oplossen en daarom zijn we gaan werken aan een plan. In maart 2017 organiseerden we twee informatiebijeenkomsten voor alle bewoners en ondernemers uit de wijk. Er kwamen 220 mensen op af. We gaven uitleg, en verzamelden ideeën en wensen voor het Parkeerplan. We hebben als werkgroep daarna het definitieve Parkeerplan gemaakt, in overleg en afstemming met de gemeente. Het definitieve plan presenteerden we afgelopen september op het bewonersoverleg. Op 18 december neemt de gemeenteraad hierover een besluit.


Wat houdt het nieuwe plan in?

Uitgangspunt is dat er betaald parkeren komt in de hele wijk. Daardoor wordt het voor centrumbezoekers onaantrekkelijk om in onze wijk te parkeren. Bewoners en ondernemers, die niet beschikken over een eigen parkeervoorziening, kunnen vergunningen kopen en daarmee in de wijk parkeren. Ook komt er een gunstige bezoekersregeling. Er komen extra parkeerplaatsen in parkeergarages zodat er voldoende plek is voor iedereen. Veel verkeersborden zullen worden verwijderd. Verspreid over de wijk worden parkeerautomaten geplaatst. Er zal met boetes worden opgetreden tegen foutparkeerders.


Opbrengst terug naar de wijk

Het bijzondere van dit plan? De opbrengsten gaan terug naar de wijk! Zo kunnen we aanvullende maatregelen treffen om het parkeergemak te vergroten, én de leefbaarheid in de wijk verbeteren.


Meer weten over het Parkeerplan? 

Parkeerplan Spijkerkwartier definitief 16 november 2017.pdf
Presentatie infoavonden maart 2017.pdf
Parkeeronderzoek Spijkerkwartier juni 2017.pdf


Reacties

M 28 november 2017
Beste MijnSpijkerkwartier, eerder plaatste ik een kritische kanttekening op dit parkeerplan, maar deze is door de redactie verwijderd. Waarom? Is Mijnspijkerkwartier een neutraal platform voor iedereen of een politiek instrument? Mijn reactie ging over draagvlak in de wijk, daar is namelijk geen sprake van bij het huidige voorstel. Het draagvlak wordt gecreeerd door 200 mensen die 'naar een infoavond zijn gekomen', terwijl er 6000 mensen in de wijk wonen. Mijn vraag was; hoe gaat de Gemeente zorgdragen voor daadwerkelijke participatie, namelijk dat de andere 5700 bewoners ook gehoord worden? Pas dan is sprake van een democratische besluitvorming, nu niet. Er wordt hier door een kleine groep besloten over de portemonee van de andere 5700, zij kunnen gaan betalen voor een vergunning, terwijl een parkeerplaats ook dan nog steeds niet is gegarandeerd. Krijg je dan je geld terug als het niet zo werkt als nu gegokt wordt? Of is dit toch een vorm van belasting inning, maar dan via een omweg? Is dit werkelijk jullie vorm van participatie en democratie?
Niek 24 november 2017
ik heb begrepen dat dit niet het enige parkeerplan is dat is ingediend bij de gemeente. Het lijkt me wel zo democratisch als andere plannen ook aan bod komen
Bekijk al het nieuws uit je buurt ยป