Menu

Uitgelicht:

GEEN directe maatregelen tegen de wateroverlast

Patrick Hoogenbosch (Wateroverlast Spijkerkwartier)
3 oktober 2015

Vele maatregelen in de openbare ruimte zijn besproken, vele uren van zowel ambtenaren als van ons burgers zijn besteed aan overleg en het bespreken van de mogelijke maatregelen. Nu blijkt het voorstel te zijn GEEN directe maatregelen uit te voeren om toekomstige wateroverlast te voorkomen. TELEURSTELLEND

Overigens staat in het raadvoorstel "in oktober 2013 bij het vaststellen van de Keuzenota Integraal Onderhoud van de Openbare Ruimte heeft besloten om tot 2019 geen middelen vrij te maken voor de aanpak van wateroverlast bij hevige regenval."  Ik vraag me dan toch echt af waarom het overleg zoeken met ons burgers als vooraf al vaststaat dat er geen middelen zijn om daadwerkelijk het probleem aan te pakken.

Maandag 5-10 wordt het actieplan Wateroverlast en Gemeentelijk Rioleringsplan besproken in het college. Zie onderstaande mail voor meer informatie. Via de link in de mail kunt u het "Raadsvoorstel" en het "Aanpak_wateroverlast_Arnhem-Noord" downloaden.

_______________________________

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens de Politieke Maandag van 5 oktober a.s. bespreekt de gemeenteraad om 19h45 in Rijnstroom het actieplan Wateroverlast en Gemeentelijk Rioleringsplan.

Gezien uw betrokkenheid bij dit onderwerp attendeer ik u hierop omdat u mogelijk bij de behandeling aanwezig wilt zijn. U kunt eventueel gebruik maken van het recht de raadsleden en fractievolgers toe te spreken. Als u daarvan gebruik wilt maken, verzoek ik u dit vooraf kenbaar te maken bij de griffie via griffie@arnhem.nl of (026) 3773851.

Mocht u verdere informatie wensen over de behandeling op de Politieke Maandag, dan verzoek ik u contact op te nemen met de raadsadviseur Katinka Vons (026-3774087)

Voor uw gemak, onderstaand de link naar het agendapunt:
https://arnhem.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=48255

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen, dan kunt u via
http://arnhem.raadsinformatie.nl/live live de uitzending volgen.

Met vriendelijke groet,
Carine Schuring

__________________________

Voel U vrij om uw ongenoegen te laten horen as maandag.

Vriendelijke groet,
Patrick Hoogenbosch

 

Reacties

Egbert 11 januari 2018
Wateroverlast verholpen. Voort op bericht hierboven uit oktober 2015 van Patrick. Hierbij goed nieuws. Melding van verbetering! Na melding op faceboek en bij de gemeente gaat de projectleider van buitengewoonbeter na de opknap aan de achterzijde van musis, en de aangeharkte poespas voor de opening 8 januari 2018 met de koningin, de begeleiding van de uitstroom uit de overloop-putdeksel tegenover cafe vrijdag, aanpakken door er een nieuwe rand omheen te maken waardoor het overtollig water afgevoerd wordt naar de Lauwersgracht in plaats van over de weg naar de lager gelegen Spijkerstraat. Na contact met de projectleider bleek dat deze ernaar streeft om half februari 2018 de werkzaamheden rond de put te hebben afgerond. Hiermee lijkt er een redelijk perspectief op risico-reductie van overstroming door hevige regenval in de Spijkerstraat. Einde bericht. Donderdag 11 januari 2018.
Bekijk al het nieuws uit je buurt »