Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Uitgelicht:

Denk mee over herinrichting van Muijlwijkstraat

Maggie Ruitenberg (Werkgroep Spoorhoek)
23 maart 2018 , 1690x gelezen

De Van Muijlwijkstraat wordt door de meeste bewoners en gebruikers niet ervaren als
een prettige straat. De straat is in 2016 zelfs verkozen tot de slechtste openbare ruimte in
Arnhem. 


De straat kenmerkt zich door veel asfalt en beton en weinig groen en het groen dat er nu
staat kan door de beperkte ruimte onvoldoende groeien. Dat heeft onder andere tot
gevolg dat in de zomer de temperatuur in de straat (zeker aan de noordzijde) erg hoog
wordt. Bij zware regenbuien stroomt veel regenwater over de weg en veroorzaakt daaren elders (zoals in het Spijkerkwartier) flinke overlast. Door de klimaatverandering zullendeze situaties vaker en in heviger mate voorkomen.

De gemeente Arnhem denkt ook dat de inrichting van deze straat beter kan en moet.
De herinrichting van het pleintje bij Velperpoort is voor hen aanleiding  om de
inrichting van de Van Muijlwijkstraat opnieuw te bekijken. Mede omdat is gebleken dat met het huidige verkeersgebruik, de inrichting van de straat anders kan.
Het oostelijke deel, het deel tussen het Velperpoortplein en de Bloemstaat, wil de gemeente
nog graag dit jaar aanpakken. Vergroenen van deze straat kan een positieve verbetering
betekenen en daarover wil de gemeente graag met de direct aanwonenden, gebruikers en
eigenaren van deze straat, in gesprek. Meer nog, zij willen met bewoners het ontwerp maken voor de inrichting van deze straat. 

Ronald Bos (Bestuursadviseur Openbare Ruimte, Gemeente Arnhem): Als gemeente gaan wij aan de slag met de aanpassingen in de openbare ruimte. Maar wij zouden ook graag met eigenaren en/of gebruikers van de aanliggende gebouwen samen willen kijken naar wat we meer kunnen doen. Bijvoorbeeld het nemen van maatregelen de niet alleen de buitenruimte verkoelt, maar misschien ook wel de ruimte binnen de gebouwen kan verbeteren.

Wil je meedenken over hoe de straat er ook uit kan zien? Geef je dan op door te mailen naar
Werkgroep Spoorhoek: spoorhoek@hotmail.com


Reacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt ยป