Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Hulp geboden:

Ons motto is: ER ZIJN.


Klik en ga naar de volgende stap.

Thuis sterven brengt vaak een ziekbed met zich
mee. Een ziekbed waarbij de partner, kinderen,
andere familieleden, buren en vrienden de
stervende zo goed mogelijk proberen te helpen
en te verzorgen. Het verzorgen van iemand in
de laatste levensfase kan erg zwaar zijn; ook als
er professionele hulp is ingezet. In deze moeilijke
en emotionele periode kunnen de vrijwilligers,
voor betrokkenen, een extra steun in de rug zijn.

Iedereen die dat wil moet thuis kunnen sterven. VPTZ Arnhem heeft goed opgeleide vrijwilligers die daarbij kunnen helpen. We kunnen waken (overdag en 's nachts), aanvullende persoonlijke zorg geven, emotionele steun, aandacht, nabijheid en ondersteuning van de mantelzorgers.

Bekijk al het hulpaanbod uit je buurt ยป