Menu

Wijkkrant

Wijkkrant Spijkerkwartier is sinds voorjaar 2017 vernieuwd en komt in het vervolg vier keer per jaar in full color uit.

Kopij naar wijkkrantspijkerkwartier@gmail.com. Kijk voor einddatum inlevering kopij op Colofon van de laatste wijkkrant-editie.

De redactie behoudt zich het recht voor te beslissen over plaatsing of stukken te redigeren.

Wijkkrant Spijkerkwartier


 

Laatste berichten