Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Over
Wijkkrant Spijkerkwartier is sinds voorjaar 2017 vernieuwd en komt vier keer per jaar in een oplage van 4000 exemplaren in full color uit in het voorjaar, de zomer, de herfst en de winter.

Kopij kan verstuurd worden naar wijkkrantspijkerkwartier@gmail.com. Kijk voor einddatum inlevering kopij op de colofon van de laatste wijkkrant-editie. De wijkkrant is ook digitaal op de website mijnspijkerkwartier.nl te vinden.

De redactie behoudt zich altijd het recht voor te beslissen over plaatsing of stukken te redigeren.
De redactie en de bezorgers van de wijkkrant zijn allemaal vrijwillige buurtbewoners.
Contact
Spijkerstraat 185a, Arnhem
6828DC

Berichten

Deelnemers (7)