Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Wijkkrant

Wijkkrant Spijkerkwartier is sinds voorjaar 2017 vernieuwd en komt vier keer per jaar in een oplage van 4000 exemplaren in full color uit in het voorjaar, de zomer, de herfst en de winter.

Kopij kan verstuurd worden naar wijkkrantspijkerkwartier@gmail.com. Kijk voor einddatum inlevering kopij op de colofon van de laatste wijkkrant-editie. De wijkkrant is ook digitaal op de website mijnspijkerkwartier.nl te vinden.

De redactie behoudt zich altijd het recht voor te beslissen over plaatsing of stukken te redigeren.
De redactie en de bezorgers van de wijkkrant zijn allemaal vrijwillige buurtbewoners.

Wijkkrant Spijkerkwartier


 

Laatste berichten