Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier

Uitgangspunten van het Parkeerplan

Het Parkeerplan heeft als uitgangspunt dat iedereen die hier in de wijk moet zijn, kan parkeren maar dat er belemmeringen worden opgeworpen voor hen die alleen maar in de wijk willen parkeren zonder dat ze er moeten zijn. De hele wijk wordt betaald parkeren. Bewoners en ondernemers kunnen vergunningen kopen en voor de bezoekers en het winkelend publiek komen er goede regelingen. 

Parkeren in het Spijkerkwartier - huidige situatie

Investeren in de wijk

Dit Parkeerplan genereert extra opbrengsten. Met de meeropbrengsten willen we: 

  • extra parkeerplaatsen realiseren op daarvoor geschikte plaatsen, zodat de wachtlijsten kunnen vervallen of in ieder geval sterk ingekort. 
  • het plan gaat uit van een rustiger straatbeeld met minder borden. Maar ook door het hier en daar op heffen van hinderlijke parkeerplekken, voor een betere leefbaarheid.
  • ook denken we aan stimuleringsmaatregelen om het autogebruik terug te dringen, zoals autodelen en -huren, gratis long-term parkeerplaatsen, het realiseren van meer fietsparkeerplaatsen en meer aandacht voor voetgangersruimte. Het zal een uitdaging zijn om daar in de wijk intelligente en creatieve ideeën voor te ontwikkelen en te implementeren.


Proces

Begin 2017 besloot het college van B&W officieel dat we de meeropbrengsten mogen inzetten voor parkeer-gerelateerde zaken in de wijk. Daarna hebben we bewoners en ondernemers geïnformeerd over het concept-parkeerplan en geluisterd naar de opmerkingen en vragen die er leven. Op donderdag 9 en maandag 13 maart 2017 zijn de informatiebijeenkomsten gehouden in de Lommerd. De hele wijk was uitgenodigd. 

Raadsbesluit

Het conceptplan is aangepast met inbreng van bewoners en ondernemers. Op 4 december 2017 is het Parkeerplan in definitieve vorm op de Politieke Maandag aan de gemeenteraad toegelicht. Op 18 december 2017 stemde de gemeenteraad in met het Parkeerplan. Het nieuwe parkeerbeleid is per 1 juli 2018 live gegaan. De gemeente heeft bewoners en ondernemers daarover begin 2018 geïnformeerd.

Blijf op de hoogte!

Hou deze website in de gaten voor het laatste nieuws over het Parkeerplan Spijkerkwartier.

Archief

Handleiding bezoekers-app (P1)

Q&A Evaluatie Parkeerplan.pdf (februari 2019) 
Evaluatie Parkeerplan.pdf (februari 2019)
Kaart parkeersectoren Spijkerkwartier (mei 2018)
Brief over vergunningaanvraag (Gemeente Arnhem, 25 april 2018)
Folder Parkeren in het Spijkerkwartier (februari 2018)
Parkeerplan Spijkerkwartier (november 2017)
Presentatie infoavonden (maart 2017)
Rapport Parkeeronderzoek (juni 2017)

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.