Menu
Terug

Nieuws:

Parkeerplan Spijkerkwartier klaar voor gemeenteraad

Kristel, (Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier)
21 november 2017

Er komt een nieuw Parkeerplan voor het Spijkerkwartier. Na jaren overleggen en afstemmen met wijkbewoners en gemeente, hebben we als Werkgroep Verkeer een plan gemaakt. We lossen de parkeerproblemen in onze wijk op door betaald parkeren in te voeren. Als de gemeenteraad in december met het Parkeerplan instemt, gaat het plan in voorjaar 2018 van start. Het unieke van dit plan is dat de opbrengsten van parkeervergunningen en parkeerautomaten ten goede komen aan de wijk. Die opbrengsten gaan we gebruiken om parkeer- en verkeersproblemen verder op te lossen, én om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Waarom een Parkeerplan?

Als je door het Spijkerkwartier loopt, zie je al snel dat er een parkeerprobleem is. Er zijn ’s avonds en ’s nachts te weinig parkeerplaatsen. Dit is vervelend voor jou als automobilist: rondrijden op zoek naar een plek en soms toch nog buiten de wijk moeten parkeren of dan maar voor foutparkeren kiezen, is niet prettig. Het is bovendien vervelend voor de bewoners, al die rondrijdende auto’s en foutparkeerders. Ook overdag is er een probleem, want er zijn te weinig parkeerplaatsen voor wijkbezoekers. Daarnaast is het straatbeeld overvol met auto’s en verkeersborden. Daardoor blijft er weinig ruimte over voor andere verkeersdeelnemers en voor groen in de wijk. De ‘wijk’ in dit plan betreft de Spijkerbuurt, het Boulevardkwartier en het westelijk deel van het Statenkwartier.


Bewonersbijeenkomsten

In het Spijkerkwartier is een actieve Werkgroep Verkeer die bestaat uit wijkbewoners en ondernemers. Samen wilden we het parkeerprobleem oplossen en daarom zijn we gaan werken aan een plan. In maart 2017 organiseerden we twee informatiebijeenkomsten voor alle bewoners en ondernemers uit de wijk. Er kwamen 220 mensen op af. We gaven uitleg, en verzamelden ideeën en wensen voor het Parkeerplan. We hebben als werkgroep daarna het definitieve Parkeerplan gemaakt, in overleg en afstemming met de gemeente. Het definitieve plan presenteerden we afgelopen september op het bewonersoverleg. Op 18 december neemt de gemeenteraad hierover een besluit.


Wat houdt het nieuwe plan in?

Uitgangspunt is dat er betaald parkeren komt in de hele wijk. Daardoor wordt het voor centrumbezoekers onaantrekkelijk om in onze wijk te parkeren. Bewoners en ondernemers, die niet beschikken over een eigen parkeervoorziening, kunnen vergunningen kopen en daarmee in de wijk parkeren. Ook komt er een gunstige bezoekersregeling. Er komen extra parkeerplaatsen in parkeergarages zodat er voldoende plek is voor iedereen. Veel verkeersborden zullen worden verwijderd. Verspreid over de wijk worden parkeerautomaten geplaatst. Er zal met boetes worden opgetreden tegen foutparkeerders.


Opbrengst terug naar de wijk

Het bijzondere van dit plan? De opbrengsten gaan terug naar de wijk! Zo kunnen we aanvullende maatregelen treffen om het parkeergemak te vergroten, én de leefbaarheid in de wijk verbeteren.


Meer weten over het Parkeerplan? 

Parkeerplan Spijkerkwartier definitief 16 november 2017.pdf
Presentatie infoavonden maart 2017.pdf
Parkeeronderzoek Spijkerkwartier juni 2017.pdf


Reacties

Kristel 30 november 2017
Beste Herman, hier een reactie namens de werkgroep verkeer. De besluitvorming verloopt via de gemeenteraad. Die beslist of en welk Parkeerplan doorgaat. Overigens kan iedereen met een account zelf berichten plaatsen op deze website. Zo ook de indiener van een ander Parkeerplan.
Kristel 30 november 2017
Beste M, hier een reactie namens de werkgroep verkeer. De gemeenteraad heeft de wijken gevraagd maatwerkplannen te maken ter oplossing van hun parkeerproblematiek. In het Spijkerkwartier is het de werkgroep Verkeer geweest die deze handschoen heeft opgepakt. De werkgroep is van mening dat er juist veel gedaan is om te zorgen dat bewoners en ondernemers erover konden meepraten. We denken dat we met elkaar een goed plan hebben gemaakt dat rekening houdt met de verschillende belangen in de wijk.
M 22 november 2017
Er wordt hier gesproken over draagvlak in de wijk. '220 mensen bezochten een informatie avond'. Hoe kun je hier spreken van 'draagvlak in de wijk"? Er is hier geen sprake van democratische besluitvorming. Hoe gaan jullie de andere 5700 benaderen om te komen tot een plan dat daadwerkelijk door democratische besluitvorming tot stand is gekomen? Je gaat tenslotte beslissen over andermans portemonnee terwijl deze er geen zeggenschap over gehad heeft. Ik ben benieuwd naar jullie voorstel daarvoor!
Herman 22 november 2017
Er is onlangs een ander parkeerplan ingediend die mij veel reëler lijkt. En bovendien geen financiële bijdrage vraagt van ons, bewoners. Zo blijft het geld niet alleen in de wijk maar ook nog in je eigen zak. Wanneer wordt dit plan op deze site geplaatst? En hoe verloopt de besluitvorming over welk plan voortgang vindt en welk plan niet? 220 Mensen is amper 4% van de bewoners. die naar het plan hebben geluisterd. Is dat niet veel te weinig om aan de raad voor te leggen als zijnde een plan van DE bewoners?