Menu

De Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier bestaat uit bewoners en ondernemers van de wijk en zet zich in voor een goed verkeersbeleid. Parkeren is een actueel item, waarbij niet alleen aandacht is voor de belangen van de autobezitters, maar ook voor de leefbaarheid in de wijk. De werkgroep heeft samen met wijkbewoners een Parkeerplan voor het Spijkerkwartier ontwikkeld. Op deze webpagina vind je het laatste nieuws daarover.

Spijkerstraat 185A, Arnhem

0623230700
parkeren.spijkerkwartier@gmail.com

Uitgangspunten van het Parkeerplan

Het Parkeerplan heeft als uitgangspunt dat iedereen die hier in de wijk moet zijn, kan parkeren maar dat er belemmeringen worden opgeworpen voor hen die alleen maar in de wijk willen parkeren zonder dat ze er moeten zijn. De hele wijk wordt betaald parkeren. Bewoners en ondernemers kunnen vergunningen kopen en voor de bezoekers en het winkelend publiek komen er goede regelingen. 


Investeren in de wijk

Dit Parkeerplan genereert extra opbrengsten. Met de meeropbrengsten willen we: 

  • extra parkeerplaatsen realiseren op daarvoor geschikte plaatsen, zodat de wachtlijsten kunnen vervallen of in ieder geval sterk ingekort. 
  • het plan gaat uit van een rustiger straatbeeld met minder borden. Maar ook door het hier en daar op heffen van hinderlijke parkeerplekken, voor een betere leefbaarheid.
  • ook denken we aan stimuleringsmaatregelen om het autogebruik terug te dringen, zoals autodelen en -huren, gratis long-term parkeerplaatsen, het realiseren van meer fietsparkeerplaatsen en meer aandacht voor voetgangersruimte. Het zal een uitdaging zijn om daar in de wijk intelligente en creatieve ideeën voor te ontwikkelen en te implementeren.

 

Stand van zaken

Begin 2017 heeft het college van B&W officieel besloten dat we de meeropbrengsten mogen inzetten voor parkeergerelateerde zaken in de wijk. Daarna hebben we bewoners en ondernemers geïnformeerd over het concept-parkeerplan en geluisterd naar de opmerkingen en vragen die er leven. Op donderdag 9 en maandag 13 maart 2017 zijn de informatiebijeenkomsten gehouden in de Lommerd. De hele wijk was uitgenodigd. 

Het conceptplan is aangepast met inbreng van bewoners en ondernemers. Nu zijn we zover dat het Parkeerplan in definitieve vorm bij de gemeente wordt ingediend. Als college én gemeenteraad akkoord gaan, kan het parkeerplan van start gaan. 


Plannen en presentaties

Parkeerplan Spijkerkwartier (november 2017)
Presentatie infoavonden (maart 2017)
Rapport Parkeeronderzoek (juni 2017)

Het eerdere conceptplan en de besluitvorming van het college van B&W staan op de website van de gemeente:

https://bis.arnhem.nl/BW/2016/12/13/Op%20weg%20naar%20een%20parkeerplan%20Spijkerkwartier-%2013122016.pdf


Voor de samenvatting klik hier: 

SAMENVATTING CONCEPT PARKEERPLAN SPIJKERKWARTIER jan2017.pdf

 

WORDT VERVOLGD!


Laatste berichten

Parkeerplan Spijkerkwartier klaar voor gemeenteraad

Parkeerplan Spijkerkwartier klaar voor gemeenteraad

Kristel Kleinhesselink (Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier) 21 november 2017

Er komt een nieuw Parkeerplan voor het Spijkerkwartier. Na jaren overleggen en afstemmen met wijkbewoners en gemeente, hebben we als Werkgroep Verkeer een plan gemaakt. We lossen de parkeerproblemen in onze wijk op...

Lees verder

Stand van zaken Parkeerplan

Jan Trooster (Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier) 27 juni 2017

Stand van zaken parkeerplan Spijkerkwartier (exclusief Spoorhoek) 27 juni 2017 Beste bewoner, Nog even in het kort, wat houdt het parkeerplan ook al weer in? Het plan verbetert de parkeermogelijkheden voor automobilisten die echt in de wijk moeten zijn als bewoner, bezoeker of ondernemer. De parkeeroverlast van het centrum en andere wijken wordt tegengaan. Daarnaast zal...

Lees verder

Concept Parkeerplan Spijkerkwartier

Jan Trooster (Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier) 30 januari 2017

Hierbij de samenvatting van het concept Parkeerplan Spijkerkwartier. Voor meer informatie kijk op de pagina van de Werkgroep Verkeer. Meer informatie op de pagina van de Werkgroep Verkeer. SAMENVATTING CONCEPT PARKEERPLAN SPIJKERKWARTIER jan2017.pdf ...

Lees verder
Bekijk meer nieuws van Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier »