Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

De Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier bestaat uit bewoners en ondernemers van de wijk en zet zich in voor een goed verkeersbeleid. Parkeren is een actueel item, waarbij niet alleen aandacht is voor de belangen van de autobezitters, maar ook voor de leefbaarheid in de wijk. De werkgroep heeft samen met wijkbewoners een Parkeerplan voor het Spijkerkwartier ontwikkeld. De gemeenteraad heeft op 18 december 2017 ingestemd met dit Parkeerplan. Het nieuwe parkeerbeleid is per 1 juli 2018 live gegaan. De gemeente is in 2018 daarover gaan communiceren.

Spijkerstraat 185A, Arnhem

026-377 59 00 (Parkeerbedrijf P1)
parkeren.spijkerkwartier@gmail.com

Uitgangspunten van het Parkeerplan

Het Parkeerplan heeft als uitgangspunt dat iedereen die hier in de wijk moet zijn, kan parkeren maar dat er belemmeringen worden opgeworpen voor hen die alleen maar in de wijk willen parkeren zonder dat ze er moeten zijn. De hele wijk wordt betaald parkeren. Bewoners en ondernemers kunnen vergunningen kopen en voor de bezoekers en het winkelend publiek komen er goede regelingen. 

Parkeren in het Spijkerkwartier - huidige situatie

Investeren in de wijk

Dit Parkeerplan genereert extra opbrengsten. Met de meeropbrengsten willen we: 

  • extra parkeerplaatsen realiseren op daarvoor geschikte plaatsen, zodat de wachtlijsten kunnen vervallen of in ieder geval sterk ingekort. 
  • het plan gaat uit van een rustiger straatbeeld met minder borden. Maar ook door het hier en daar op heffen van hinderlijke parkeerplekken, voor een betere leefbaarheid.
  • ook denken we aan stimuleringsmaatregelen om het autogebruik terug te dringen, zoals autodelen en -huren, gratis long-term parkeerplaatsen, het realiseren van meer fietsparkeerplaatsen en meer aandacht voor voetgangersruimte. Het zal een uitdaging zijn om daar in de wijk intelligente en creatieve ideeën voor te ontwikkelen en te implementeren.


Proces

Begin 2017 besloot het college van B&W officieel dat we de meeropbrengsten mogen inzetten voor parkeer-gerelateerde zaken in de wijk. Daarna hebben we bewoners en ondernemers geïnformeerd over het concept-parkeerplan en geluisterd naar de opmerkingen en vragen die er leven. Op donderdag 9 en maandag 13 maart 2017 zijn de informatiebijeenkomsten gehouden in de Lommerd. De hele wijk was uitgenodigd. 

Raadsbesluit

Het conceptplan is aangepast met inbreng van bewoners en ondernemers. Op 4 december 2017 is het Parkeerplan in definitieve vorm op de Politieke Maandag aan de gemeenteraad toegelicht. Op 18 december 2017 stemde de gemeenteraad in met het Parkeerplan. Het nieuwe parkeerbeleid is per 1 juli 2018 live gegaan. De gemeente heeft bewoners en ondernemers daarover begin 2018 geïnformeerd.

Blijf op de hoogte!

Hou deze website in de gaten voor het laatste nieuws over het Parkeerplan Spijkerkwartier.

Archief

Handleiding bezoekers-app (P1)

Q&A Evaluatie Parkeerplan.pdf (februari 2019) 
Evaluatie Parkeerplan.pdf (februari 2019)
Kaart parkeersectoren Spijkerkwartier (mei 2018)
Brief over vergunningaanvraag (Gemeente Arnhem, 25 april 2018)
Folder Parkeren in het Spijkerkwartier (februari 2018)
Parkeerplan Spijkerkwartier (november 2017)
Presentatie infoavonden (maart 2017)
Rapport Parkeeronderzoek (juni 2017)

Laatste berichten

Evaluatieavond Parkeerplan | Presentatie Werkgroep Verkeer & Gemeente Arnhem

Andrea te Kiefte (Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier) 28 februari 2019

Op woensdagavond 27 februari vond onder grote belangstelling de Evaluatie van het Parkeerplan Spijkerkwartier plaats in De Lommerd. Naast wijkbewoners en enkele ondernemers was ook een delegatie bewoners van omliggende straten aanwezig om ervaringen te delen, aandacht te vragen voor specifieke (pijn)punten of suggesties voor verbetering. Hoewel de voornaamste doelen van het nieuwe...

Lees verder
Evaluatie Parkeerplan Spijkerkwartier | Praat mee, u komt toch ook?

Evaluatie Parkeerplan Spijkerkwartier | Praat mee, u komt toch ook?

Andrea te Kiefte (Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier) 8 februari 2019

Uitnodiging Woensdag 27 februari a.s. nodigt de Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier alle bewoners uit voor een evaluatie van het Parkeerplan. Inloop: 19.30 uur Aanvang: 20.00 uur Lees ter voorbereiding alvast...

Lees verder
Workshop alternatieven privé-auto

Workshop alternatieven privé-auto

Andrea te Kiefte (Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier) 17 november 2018

Sinds de zomer 2018 is een nieuw parkeerplan ingevoerd in het Spijkerkwartier. Over het algemeen is het door de automobilisten goed ontvangen. Het is makkelijker om een plek te vinden voor je auto. De...

Lees verder
Update Parkeerplan Spijkerkwartier

Update Parkeerplan Spijkerkwartier

Andrea te Kiefte (Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier) 4 juli 2018

Sinds deze week is het nieuwe Parkeerplan van het Spijkerkwartier dan eindelijk live. Parkeerautomaten zijn geplaatst en bebording wordt nu aangebracht en aangepast. Hier en daar zijn de aanwijzingen op de borden...

Lees verder
Bekijk meer nieuws van Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier »