Menu

De Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier bestaat uit bewoners en ondernemers van de wijk en zet zich in voor een goed verkeersbeleid. Parkeren is een actueel item, waarbij niet alleen aandacht is voor de belangen van de autobezitters, maar ook voor de leefbaarheid in de wijk. De werkgroep heeft samen met wijkbewoners een Parkeerplan voor het Spijkerkwartier ontwikkeld. De gemeenteraad heeft op 18 december 2017 ingestemd met dit Parkeerplan. Het nieuwe parkeerbeleid gaat in per 1 juli 2018. De gemeente gaat vanaf 2018 daarover communiceren.

Spijkerstraat 185A, Arnhem

0623230700
parkeren.spijkerkwartier@gmail.com

Uitgangspunten van het Parkeerplan

Het Parkeerplan heeft als uitgangspunt dat iedereen die hier in de wijk moet zijn, kan parkeren maar dat er belemmeringen worden opgeworpen voor hen die alleen maar in de wijk willen parkeren zonder dat ze er moeten zijn. De hele wijk wordt betaald parkeren. Bewoners en ondernemers kunnen vergunningen kopen en voor de bezoekers en het winkelend publiek komen er goede regelingen. 

Parkeren in het Spijkerkwartier - huidige situatie

Investeren in de wijk

Dit Parkeerplan genereert extra opbrengsten. Met de meeropbrengsten willen we: 

  • extra parkeerplaatsen realiseren op daarvoor geschikte plaatsen, zodat de wachtlijsten kunnen vervallen of in ieder geval sterk ingekort. 
  • het plan gaat uit van een rustiger straatbeeld met minder borden. Maar ook door het hier en daar op heffen van hinderlijke parkeerplekken, voor een betere leefbaarheid.
  • ook denken we aan stimuleringsmaatregelen om het autogebruik terug te dringen, zoals autodelen en -huren, gratis long-term parkeerplaatsen, het realiseren van meer fietsparkeerplaatsen en meer aandacht voor voetgangersruimte. Het zal een uitdaging zijn om daar in de wijk intelligente en creatieve ideeën voor te ontwikkelen en te implementeren.


Proces

Begin 2017 besloot het college van B&W officieel dat we de meeropbrengsten mogen inzetten voor parkeer-gerelateerde zaken in de wijk. Daarna hebben we bewoners en ondernemers geïnformeerd over het concept-parkeerplan en geluisterd naar de opmerkingen en vragen die er leven. Op donderdag 9 en maandag 13 maart 2017 zijn de informatiebijeenkomsten gehouden in de Lommerd. De hele wijk was uitgenodigd. 

Raadsbesluit

Het conceptplan is aangepast met inbreng van bewoners en ondernemers. Op 4 december 2017 is het Parkeerplan in definitieve vorm op de Politieke Maandag aan de gemeenteraad toegelicht. Op 18 december 2017 stemde de gemeenteraad in met het Parkeerplan. Het nieuwe parkeerbeleid gaat in per 1 juli 2018. De gemeente gaat bewoners en ondernemers daarover begin 2018 informeren.

Blijf op de hoogte!

Hou deze website in de gaten voor het laatste nieuws over het Parkeerplan Spijkerkwartier.

Archief

Parkeerplan Spijkerkwartier (november 2017)
Presentatie infoavonden (maart 2017)
Rapport Parkeeronderzoek (juni 2017)

Laatste berichten

Parkeerplan: wat kunt u verwachten?

Parkeerplan: wat kunt u verwachten?

Kristel Kleinhesselink (Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier) 9 februari 2018

Afgelopen december nam de gemeenteraad het Parkeerplan Spijkerkwartier aan. Het nieuwe parkeerbeleid gaat op 1 juli 2018 in. Dat betekent dat de gemeente de komende maanden alle bewoners en ondernemers in het...

Lees verder
Gemeenteraad stemt in met Parkeerplan Spijkerkwartier

Gemeenteraad stemt in met Parkeerplan Spijkerkwartier

Kristel Kleinhesselink (Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier) 19 december 2017

Op 18 december stemde de Arnhemse gemeenteraad met een ruime meerderheid (31 stemmen voor en 3 tegen) in met het Parkeerplan voor het Spijkerkwartier. De werkgroep Verkeer is erg blij met dit raadsbesluit. Een...

Lees verder
Werkgroep Verkeer weerlegt kritiekpunten

Werkgroep Verkeer weerlegt kritiekpunten

Kristel Kleinhesselink (Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier) 15 december 2017

Beste bewoner & ondernemer in het Spijkerkwartier, Naar verwachting zal de gemeenteraad op 18 december 2017 een beslissing nemen over het parkeerplan Spijkerkwartier. Een plan dat wij met veel inzet &...

Lees verder

Parkeerplan toegelicht aan gemeenteraad

Kristel Kleinhesselink (Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier) 8 december 2017

Op 4 december 2017 is het Parkeerplan Spijkerkwartier tijdens de Politieke Maandag toegelicht aan de gemeenteraad van Arnhem. RTV Arnhem maakte er een nieuwsitem over waarin Jan Trooster van de Werkgroep Verkeer aan het woord komt. Het nieuwsitem van RTV Arnhem met video staat online: http://www.rtv-arnhem.nl/-opbrengst-parkeren-spijkerkwartier-ten-goede-aan-wijk/content/item?1053297 ...

Lees verder
Bekijk meer nieuws van Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier »