Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Werkgroep Openbare Ruimte

De werkgroep maakt een document met daarin een visie op de openbare ruimte zoals wij denken dat die zich in onze buurt moet ontwikkelen in de komende jaren. Een stip op de horizon. Uiteraard raadplegen we daarvoor de belangrijkste gebruikers van de openbare ruimte: de wijkbewoners, ondernemers, bezoekers.De openbare ruimte betreft alle gemeenschappelijke ruimte en wat zich daarin bevindt; denk aan straten, stoepen, bomen, boomspiegels, groenstroken, lantaarnpalen, speeltuinen, parkeerplaatsen, fietsparkeerplaatsen, verkeersborden, etc.Problemen die zich voordoen op het gebied van openbare ruimte, zoals: losliggende tegels, verstopte kolken, zwerfvuil, fietswrakken, etc. kunt u melden bij de gemeente.

Telefoon: 0900-1809 of via dit elektronische formulier.


 

Laatste berichten