Menu

Spijkerstraat 185, Arnhem, Nederland


info@mijnspijkerkwartier.nl
mijnspijkerkwartier.nl

In deze groep delen we informatie over de wateroverlast in het Spijkerkwartier.Hoe meer informatie hoe beter zicht er is op de ernst en wat er aan gedaan kan worden. De Gemeente Arnhem houdt 4-2-2015 een wijkschouw. De wijkschouw heeft als doel om, aanvullend op de bij de Gemeente Arnhem al bekende knelpunten, informatie van u te krijgen over mogelijk andere locaties van wateroverlast. Mede op basis van uw informatie wordt door de Gemeente Arnhem een priortiteiten-/maatregelenlijst wateroverlast voor heel Arnhem-noord opgesteld, inclusief kostenindicatie. Prioritering wordt vastgesteld aan de hand van een aantal criteria b.v. ernst situatie, kosten. Aanvullende criteria worden nog uitgewerkt. De concept maatregelenlijst zal met het Spijkerkwartier besproken worden. Deze maatregelenlijst wordt begin april 2015 als advies voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.Laat een reactie in deze groep achter als u ook wateroverlast ervaren heeft. Geef aan op welk adres en hoe de wateroverlast is ontstaan, bv door een over stromende toilet of water wat via de souterrain ramen naar binnen stroomt. Heeft u idee├źn hoe de wateroverlast opgelost of voorkomen kan worden deel deze dan zeker.
Laatste berichten

Aangepast lijsten mogelijke maatregelen wateroverlast

Aangepast lijsten mogelijke maatregelen wateroverlast

Patrick Hoogenbosch (Wateroverlast Spijkerkwartier) 12 juni 2016

Van de Gemeente Arnhem ontving het bewonersoverleg maandag 6 juni 2016 onderstaande mail en bijgesloten documenten. Gezien het belang voor velen delen we integraal deze informatie. Geacht wijkplatform, In juli...

Lees verder
Wie weet de waterloop rond Velperpoort?

Wie weet de waterloop rond Velperpoort?

Patrick Hoogenbosch (Wateroverlast Spijkerkwartier) 24 april 2016

Wie weet hoe het water stroomt rondom Velperpoort? Wie weet hoe het water stroomt tijdens heftige regenbuien rondom Velperpoort? Er zijn wat filmpjes op youtube maar de exacte loop is nog niet helemaal duidelijk....

Lees verder
Wateroverlast PROTEST

Wateroverlast PROTEST

Patrick Hoogenbosch (Wateroverlast Spijkerkwartier) 31 oktober 2015

Update: 2-11 17.30 . "Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord" is behandeld in de Gemeenteraad. Van de drie moties heeft de PvdA haar motie na de toezegging van Wethouder van Burgsteden teruggetrokken. De...

Lees verder
Artikel in Gelderlander

Artikel in Gelderlander

Patrick Hoogenbosch (Wateroverlast Spijkerkwartier) 29 oktober 2015

Bron gelderlander.nl 29-10-2015 ...

Lees verder
Bekijk meer nieuws van Wateroverlast Spijkerkwartier »