Menu

VOS - St. Verenigde Ondernemers Spijkerkwartier -

Doelstelling VOS:

- het behartiging van de belangen van horeca- en winkelondernemers uit het Spijkerkwartier; Steenstraat, Spijkerlaan, Ir. J.P. van Muijlwijkstraat, Velperbuitensingel te Arnhem en uit de directe omgeving daarvan (het zogeheten Spijkerkwartier),

-bijdragen aan een veilig, schoon, bloeiend, gezellig, duurzaam, wijk- en winkelgebied.

-het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Laatste berichten