Menu

Nieuws:

Spijkerlab Verslag Workshop #4

Bert Roete, (Spijkerlab)
12 januari 2018

Op 13 december 2017 vond in buurthuis de Lommerd Spijkerworkshop #4 plaats. De resultaten van de workshops #1,2&3 werden belicht in de presentatie SpijkerWorkshop #4 (). De toolbox werd toegelicht en de ontwerpprincipes werden genoemd, de spelregels van het schetsen in de maquette.

Het startpunt voor Spijkerworkshop #4: Korte en lange termijn ontwerpen

Voor het ontwerpen waren voor beide pilotlocaties een maquette schaal 1:100 gemaakt. Tevens is er een toolbox met verschillende elementen ter beschikking. De elementen zijn het resultaat van de ideeën van de vorige workshops en de tussentijdse werksessies met de ontwerpers van Le Far West en de werkgroep openbare ruimte: een waterbak, plantenbak, een regenton, een oplaadpaal voor auto’s, fietsnietje en een pergola. De vormgeving is zeer basaal, omdat ze staan voor een type oplossing en niet voor het feitelijke ontwerp. De definitieve vorm is een ontwerpopgave op zich en van latere orde.

Voor de korte termijn werden een aantal ideeën opgesteld in de maquette. De eerste was om het parkeren van auto’s en fietsen beter te reguleren. Een ander suggestie was om het dubbel parkeren onmogelijk te maken. De aanwezigen vonden het belangrijk dat actoren als het Kunstbedrijf en ArtEZ betrokken worden bij de verdere planvorming.

Voor de lange termijn is er tijdens de werksessie wegens tijdgebrek geen ontwerp gemaakt. Voor de Rietgrachtstraat is er naast het schetsontwerp door Le Far West in samenwerking met de werkgroep openbare ruimte geen ontwerp gemaakt door het gebrek aan bewoners en gebruikers.

Tijdens het begin van de avond was er een verhitte discussie over de geringe opkomst voor deze avond en de nut en noodzaak van het Spijkerlab. Oorzaak van lage opkomst zou kunnen zijn dat elders een ingelast overleg over het parkeerplan gaande was. Verder werd aangegeven dat de tijd tussen de vorige en deze workshop te lang was. Met de lagere opkomst voor de vierde workshop werd ook gevraagd of het moment gekomen was dat het Spijkerlab zou moeten stoppen. Werkgroep Openbare ruimte van het Spijkerkwartier vond het te vroeg om dergelijke conclusies te trekken. De opkomst van deze avond vond men niet representatief voor de eerdere avonden.

Voor 2018 is het idee opgepakt om voor een korte periode een van de varianten als proefopstelling te plaatsen in de straat. Het is de wens om tijdens het plaatsten van de proefopstelling een straatfeest te organiseren. De gedachte is op die manier continu in de wijk aanwezig te zijn en de mogelijkheid te bieden aan de wijk structureel te kunnen komen met ideeen en te kunnen reflecteren op betsaande ideeen. De gedachte is dat op deze manier een breedgedragen ontwerp tot stand kan komen waarbij tijdens het proces synergy en samenwerking ontstaat met een blijvend effect voor de toekomst.

Volgende stappen

Met de vierde workshop is Spijkerlab voor 2017 afgerond. Le Far West gaat de komende tijd, samen met de werkgroep Openbare Ruimte, aan de slag met het schrijven van de aanvraag n.a.v. de nieuwe openoproep voor het Stadslab van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Met deze aanvraag willen we het Spijkerlab in 2018 continueren en de opbrengsten van 2017 gaan realiseren.

Zodra bekend is dat Spijkerlab weer een donatie krijgt van het Stimuleringsfonds, gaan we door. We houden u op de hoogte via https://www.mijnspijkerkwartier.nl/spijkerlab.

Le Far West

 Arnhem, 13december 2017

Reacties