Menu

Spijkerlab

De werkgroep openbare ruimte heeft in het visiedocument openbare ruimte van het Spijkerkwartier de doelstelling geformuleerd om op twee locaties in de wijk alvast alle ambities met de wijk gerealiseerd kunnen worden.

Het doel hiervan is dat zichtbaar gemaakt wordt hoeveel mooier onze buurt kan worden als aandacht besteed wordt aan specifieke details zoals straatverlichting en meubilair, parkeervakken, boomspiegels of geveltuintjes. Bovendien beperkt het zichtbare deel van de openbare ruimte zich niet alleen tot gemeentegrond. Ook de privéruimte van woningen en bedrijven is bepalend voor een fraai aangezicht. Dat betekent dat we voor verbeteringen niet alleen naar de gemeente kunnen kijken maar ook zelf aan de slag moeten en onze buurtbewoners motiveren.

Voor deze planvorming hebben we nu ook budget gekregen van het stimuleringsfonds voor architectuur in het kader van een landelijk stimuleringsprogramma "stadslab". Daarmee kunnen we een landschapsarchitectenbureau (Le Far West) aan het werk zetten om bewoners te begeleiden om een plan te ontwikkelen. We gaan nu op twee pilot locaties doen; op de kruising Rietgrachtstraat-Dijkstraat-Singelstraat en in de Driekoningenstraat. Het project heet Spijkerlab. De eerste inspiratiebijeenkomst voor omwonenden was op maandagavond 6 maart.


De subsidieaanvraag is te vinden door op onderstaande link te klikken:

Subsidieaanvraag Stimuleringsfonds_Spijkerlab_2016-11-16-LT.pdf


Het Spijkerlab wordt mogelijk gemaakt door:

 

Laatste berichten