Menu
Terug

Nieuws:

Bomenkap en het bewonersoverleg

Renske Waardenburg, (Spijkerbrigade)
13 mei 2018

‘Heeft het bewonersoverleg van het Spijkerkwartier ingestemd met de bomenkap in het park Lauwersgracht?’ De vraag kan beantwoord worden met ‘nee’. De aanvraag is niet voorgelegd aan het bewonersoverleg van het Spijkerkwartier. Mogelijk ook omdat het park strikt genomen buiten de wijk valt. De bomenkap is aangekondigd via de reguliere bekendmakingen. De actiegroep ‘Behoud Bomen Arnhem’ heeft bezwaar gemaakt. De uitspraak wordt nu afgewacht en de kap is uitgesteld. 

Reacties

M 16 juli 2018
Bezwaar tegen de kap!
Rudolf 15 juli 2018
Ook al ligt het park buiten onze wijk, bij zo'n stedelijke functie van dit prachtige park mogen wij er ook wat van vinden, als belanghebbenden. Alleen als er objectief gevaar bestaat voor parkbezoekers, mag er gesnoeid worden. Anders moeten de prachtige bomen blijven staan. Ik ondersteun het bezwaar tegen de kap.
Werkgroep 15 mei 2018
De werkgroep BomeninArnhem steunt deze actie via facebook.