Menu
Terug

Nieuws:

Bomenkap en het bewonersoverleg

Renske Waardenburg, (Spijkerbrigade)
13 mei 2018

‘Heeft het bewonersoverleg van het Spijkerkwartier ingestemd met de bomenkap in het park Lauwersgracht?’ De vraag kan beantwoord worden met ‘nee’. De aanvraag is niet voorgelegd aan het bewonersoverleg van het Spijkerkwartier. Mogelijk ook omdat het park strikt genomen buiten de wijk valt. De bomenkap is aangekondigd via de reguliere bekendmakingen. De actiegroep ‘Behoud Bomen Arnhem’ heeft bezwaar gemaakt. De uitspraak wordt nu afgewacht en de kap is uitgesteld. 

Reacties

Werkgroep 15 mei 2018
De werkgroep BomeninArnhem steunt deze actie via facebook.