Menu

De Spijkerbrigade is het dagelijks bestuur van het Bewonersoverleg Spijkerkwartier. Onze taken zijn o.a.:
- organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten van het Bewonersoverleg;
- stimuleren en ondersteunen van initiatieven van bewoners;
- bevorderen van de communicatie binnen de wijk;
- waar nodig: centraal aanspreekpunt zijn voor en naar de gemeente.

De Spijkerbrigade bestaat momenteel uit zes wijkbewoners.

Spijkerstraat 185a, Arnhem

06-40347502
astrid@tebokkel.nl
mijnspijkerkwartier.nl

Laatste berichten

Agenda Bewonersoverleg 27-06-18

Astrid Stokman (Spijkerbrigade) 24 juni 2018

Agenda 27 juni 2018.rtf BOSS 2018-2 Conceptnotulen Bewonersoverleg Spijkerkwartier 16-04-2018.pdf 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda en mededelingen 3. Verslag 4. Er zijn verschillende aanvragen voor het wijkbudget binnen gekomen. De volgende aanvragen worden toegelicht. - wijkbibliotheek voor kinderen in de wijk bij de Sterrenkring - herdruk belevingskaart 5. Combinatie...

Lees verder
Bewonersoverleg woensdag 27 juni

Bewonersoverleg woensdag 27 juni

Renske Waardenburg (Spijkerbrigade) 23 juni 2018

Aanstaande woensdagavond is er weer bewonersoverleg. Er worden een aantal bewonersinitiatieven besproken. Zo is er een voorstel om een bibliotheek voor kinderen in de wijk te beginnen bij een school en leeft het idee...

Lees verder
Bomenkap en het bewonersoverleg

Bomenkap en het bewonersoverleg

Renske Waardenburg (Spijkerbrigade) 13 mei 2018

‘Heeft het bewonersoverleg van het Spijkerkwartier ingestemd met de bomenkap in het park Lauwersgracht?’ De vraag kan beantwoord worden met ‘nee’. De aanvraag is niet voorgelegd aan het...

Lees verder

Gespreksonderwerpen bewonersoverleg

Renske Waardenburg (Spijkerbrigade) 9 april 2018

Er staan voor maandagavond 16 april twee onderwerpen geagendeerd voor het bewonersoverleg. Allereerst komt Ronald Bos van de gemeente vertellen over het proces rondom de herinrichting van de Muijlwijkstraat. Er zijn nog geen tekeningen gemaakt omdat er eerst met de direct aanwonenden gesproken moet worden. Maar er kan wel wat gezegd worden over de voorwaarden waaraan de plannen moeten voldoen. ...

Lees verder
Bekijk meer nieuws van Spijkerbrigade »