Menu

Kompas Maatschappelijke Zorg

Thuiszorgorganisatie voor ouderen die met name is gericht op het bieden van ondersteuning, het ondernemen van activiteiten en fungeren als steun waar mensen altijd op terug kunnen vallen. Het primaire doel is ontzorgen en vergroten van de levenskwaliteit

Kompas Maatschappelijke Zorg streeft ernaar dat ouderen van een prettige en onbezorgde oude dag kunnen genieten. Dit willen wij realiseren d.m.v. een liefdevolle en warme aanpak. Hierbij is het van belang dat zelfredzaamheid en intergratie binnen de samenleving wordt behouden en zo nodig bevorderd. Wij zijn van mening dat alle ouderen het leven moeten kunnen leiden wat hen gelukkig maakt. Met de dienstverlening van onze organisatie streven wij ernaar om dit te kunnen realiseren.

De dienstverlening van Kompas Maatschappelijke Zorg is gericht op een aantal verschillende kerntaken.  Onderstaand sommen we deze voor u op. 

Wij vinden het van belang  dat u een vertrouwenspersoon heeft waar u veel steun aan ervaart, samen leuke uitstapjes onderneemt en die voor u werk uit handen neemt. Het doel dat wij hiermee na willen streven is dat u van een gezellige en onbezorgde oude dag kan genieten en  het gevoel heeft iemand te hebben waarop u kan terugvallen. 

Wij bieden de volgende diensten aan:

Sociaal:

-   Het maken van uitstapjes, zoals wandelen of een dagje uitgaan

-   Bieden van een vertrouwenspersoon

-   Hulp bij onderhouden en/of vergroten sociale contacten

-   Samen bewegen

-   Activiteiten thuis zoals, spelletjes, muziek luisteren, lezen of kletsen

-   Structureren van dagritme

-   Houden van motivatiegesprekken

-   Oefenen en aanleren van vaardigheden

Administratief:

-   Administatie doen / post afhandelen

-   Op orde brengen en begeleiden van financiën en administratie.

-   Voorzieningen en/of hulpmiddelen aanvragen

-   Indacties aanvragen, verlengen etc.

-   ondersteunen bij en voorbereiden op gesprekken op gebied van wonen, inkomen, betalingen etc.

-   Organiseren en herinneren aan afspraken

Voortbewegen in en rondom huis:

-   Organiseren, vervoeren en ondersteunen bij afspraken

-   Boodschappen doen

Huishoudelijk:

-   Zo nu en dan lichte huishoudelijke taken verichten 

Overig:

-   Computerhulp

-   Zorg voor huisdieren

-   Opzetten dagbesteding

Mocht de vraag van een client buiten ons aanbod vallen dan kijken wij graag samen naar passende mogelijkheden.

 

Laatste berichten

Er zijn nog geen nieuwsberichten toegevoegd door deze groep.