Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Groot Onderhoud Spijkerbuurt

Het doel van het groot onderhoud project is om de achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte in uw buurt weg te werken en de kwaliteit van de openbare ruimte op 'basisniveau' terug te brengen. Daarbij kijken we onder andere naar de onderhoudstoestand van de bestrating, de bomen, het groen en spelen, de riolering en de openbare verlichting. Waar mogelijk nemen we ook onveilige verkeerssituaties mee. De gemeente doet dit samen met de klankbordgroep onderhoudswerkzaamheden Spijkerbuurt. Ook wordt gekeken naar samenloop van initiatieven vanuit de wijk. 

De werkzaamheden in fase 1 zijn afgerond. Op onze webpagina https://www.arnhem.nl/bgbspijkerbuurt vindt u de presentatietekening van geheel fase 1 en visualisaties van de Hertogstraat en de Emmastraat. Ook leest u hier informatie over fase 3 en 4 en ziet u de bijbehorende tekeningen.