Menu

Activiteit:

Bewonersavond Prins Hendrikstraat

Geplaatst door: Femmy Ronk (Groot Onderhoud Spijkerbuurt)
Begint op: woensdag, 16 mei 2018 om 20:00
Eindigt op: woensdag, 16 mei 2018 om 21:30
Locatie: De Lommerd, Spijkerstraat 185a, 6828 DC Arnhem

Bewoners en bedrijven van de Prins Hendrikstraat (deel tussen de Parkstraat/Spijkerstraat) worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 


Op deze bewonersavond horen we graag welke wensen, ideeën en tips u heeft voor de inrichting van uw straat. Uiteraard is er ook tijd om vragen te stellen. Daarnaast vertellen medewerkers van de gemeente Arnhem over:

  • de uit te voeren werkzaamheden aan de verharding en riolering in uw straat.
  • de visie voor het groen en het vastgestelde parkeerbeleid.
  • hoe de gemeente Arnhem wil samenwerken met bewoners en ondernemers in de wijk.

We praten u bij over de ontwikkelingen en alle aspecten die een rol spelen bij het verbeteren van de wijk in het algemeen en de Prins Hendrikstraat (deel tussen de Parkstraat/Spijkerkstraat) in het bijzonder. Met deze informatie bent u goed op de hoogte en kunt u tijdens  vervolgbijeenkomsten meepraten over de inrichtingsplannen.

Hoe gaat het verder?

Na de bewonersavond van 16 mei willen we graag met u verder praten over de nieuwe inrichting van dit deel van de Prins Hendrikstraat. Daarom organiseren we op woensdag 6 juni een eerste meedenkbijeenkomst.


Bekijk alle activiteiten in de buurt ยป