Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Groot Onderhoud Spijkerbuurt

De gemeente Arnhem gaat groot onderhoud uitvoeren in de Spijkerbuurt.

Het doel van het groot onderhoud project is om de achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte in uw buurt weg te werken en de kwaliteit van de openbare ruimte op 'basisniveau' terug te brengen. Daarbij kijken we onder andere naar de onderhoudstoestand van de bestrating, de bomen, het groen en spelen, de riolering en de openbare verlichting. Waar mogelijk nemen we ook onveilige verkeerssituaties mee. De gemeente doet dit samen met de klankbordgroep onderhoudswerkzaamheden Spijkerbuurt. Ook wordt gekeken naar samenloop van initiatieven vanuit de wijk. 

Wilt u weten wat we in uw straat gaan doen of in welke fase uw straat aan de beurt is, klik dan hier voor de maatregelenkaart en fasering.

Aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek start op 10 juli met de uitvoering van fase 1. Wilt u meer weten over de uitvoering? Klik dan op de pagina uitvoering groot onderhoud 

Laatste berichten