Menu

BuurtGroenBedrijf

Het BuurtGroenBedrijf is een sociaal wijkbedrijf van, voor en door bewoners die zelf eigenaarschap willen nemen over de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. Dit doen we door met elkaar de buitenruimte van de wijk (openbaar en particulier) te onderhouden en te beheren. Ons doel is om het Spijkerkwartier verder te vergroenen en klimaatbestendig te maken. In de uitvoering van het werk realiseren wij bovendien sociale en economische waarde in de wijk, bijvoorbeeld door mensen uit de wijk activerend werk te bieden en meer samenhang in de wijk te brengen maar ook door circulair te werken. Het BuurtGroenBedrijf werkt op kleine schaal en heeft geen winstdoelstelling.

Stel je eens voor dat het is 2022. Sinds vier jaar is in het Spijkerkwartier uit het project DeBlauweWijkEconomie het groen-onderhoudsbedrijf Spijkergroen opgestart. Een aantal voorheen werkzoekende buurtbewoners met een passie voor groen en welzijn zijn dit bedrijf in 2018 gestart. Sinds het BuurtGroenBedrijf het beheer van het groen en het schoonhouden van de wijk uitvoert is de wijk er anders uit gaan zien. Naast schonere straten, beter onderhouden bomen, struiken en gras in de openbare ruimtes is er op meerdere plaatsen ook nieuw groen aangeplant. Zo zijn er nu op meerdere plekken in samenwerking met de buurt verticale tuinen, fruitbomen en kleinere stads tuinen waar kruiden en groenten gekweekt wordt geplaatst.

Dit is een deel van de droom die Marco in 2015 schreef. Inmiddels is deze droom een reële kans geworden. Wat zou het geweldig zijn als dit gaat lukken. Een groenere en schonere buurt, onderhouden door de buurtbewoners zelf. 


 

Laatste berichten