Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Het Wijkoverleg (van 2014 t/m 2018 Bewonersoverleg en daarvóór Wijkplatform) is het officiële overleg- en adviesorgaan van de wijk. Hierin komen tientallen bewoners en een aantal wijkondernemers vijf keer per jaar bijeen om over wijkthema's te praten als parkeren, groen, (mantel)zorg, de openbare ruimte, de wijkeconomie & duurzaamheid, veiligheid & overlast, enzovoorts. Belangrijkste doel is de onderlinge communicatie en samenhang in de wijk.

Spijkerstraat 185A, Arnhem

06-45250889
secretariaat.spijkerkwartier@gmail.com
mijnspijkerkwartier.nl/groep/wijkoverleg

Vele tientallen bewoners en ondernemers in de wijk komen regelmatig naar het Wijkoverleg. Bijeenkomsten (meestal in De Lommerd) zijn altijd openbaar voor alle bewoners en ondernemers in de wijk. Vaak zijn er ook enkele vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig.

Het Wijkoverleg wordt voorbereid door de Spijkerbrigade, het 'dagelijks bestuur' van het Wijkoverleg. De Spijkerbrigade maakt de agenda. Voorzitter van de Spijkerbrigade Renske van Waardenburg is tevens voorzitter van het Wijkoverleg. Haar vervanger is Astrid Stokman.

Laatste berichten

Conceptnotulen Wijkoverleg 11-02-2019

Astrid Stokman (Wijkoverleg) 23 februari 2019

2019-01 Conceptnotulen Wijkoverleg Spijkerkwartier 11-02-2019.pdf ...

Lees verder

Onderzoeksresultaten bomen

Astrid Stokman (Wijkoverleg) 16 februari 2019

De vervanging van het riool op het smalle deel van de Kastanjelaan blijkt helaas niet mogelijk met behoud van de paardenkastanjes. Hun wortels groeien in het riool, zelfs in de huisaansluitingen. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk al fataal zijn, maar zelfs als dat niet zo zou zijn, is er bij een nieuw riool onvoldoende ruimte voor deze bomen. Je kunt het lezen in bijgevoegd document dat op...

Lees verder
Volle bak bij Wijkoverleg

Volle bak bij Wijkoverleg

Astrid Stokman (Wijkoverleg) 16 februari 2019

Maandag 11 februari moesten de zaaldeuren open blijven om ruimte te maken voor alle belangstellenden. Totaal 55 bewoners/ondernemers plus wethouder en een handvol ambtenaren. Eerst een uitstekende presentatie van de...

Lees verder

Notulen Bewonersoverleg 15-11-2018

Astrid Stokman (Wijkoverleg) 6 februari 2019

BOSS 2018-5 Conceptnotulen Bewonersoverleg Spijkerkwartier 15-11-2018.pdf ...

Lees verder
Bekijk meer nieuws van Wijkoverleg »