Menu

Het Bewonersoverleg is het officiƫle overleg- en adviesorgaan van de wijk. Hierin komen vertegenwoordigers van de meeste werkgroepen en een aantal individuele bewoners vier of vijf keer per jaar bijeen om over wijkthema's te praten als parkeren, groen, (mantel)zorg, een visie op de openbare ruimte, de wijkeconomie & duurzaamheid, veiligheid & overlast, enzovoorts. Ook wordt door het Bewonersoverleg jaarlijks over de verdeling van het wijkbudget (ca. 15.000 euro) besloten. Belangrijkste doel is de onderlinge communicatie en samenhang in de wijk.

Spijkerstraat 185A, Arnhem

06-45250889
secretariaat.spijkerkwartier@gmail.com
mijnspijkerkwartier.nl/groep/bewonersoverleg

Het Bewonersoverleg bestaat uit ongeveer 20 personen. Bijeenkomsten (meestal in De Lommerd) zijn altijd openbaar voor bewoners en ondernemers in de wijk. Vaak zijn er ook enkele vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig.

Het dagelijks bestuur van het Bewonersoverleg heet de Spijkerbrigade, bestaand uit zes personen. Voorzitter van beide is een duo: Renske Waardenburg en Astrid Stokman.


Laatste berichten

De kippenhokkisering van het Spijkerkwartier

Karen van Rijsewijk (Bewonersoverleg) 13 september 2018

Het is een ontwikkeling die al jaren bezig is: de kippenhokkisering van het Spijkerkwartier, ofwel het opknippen van panden in zoveel mogelijk kamers of studio’s, zodat ze zoveel mogelijk geld opbrengen. Het Bewonersoverleg onderzoekt de komende tijd hoe we deze ontwikkeling kunnen tegengaan. De trend doet zich in veel steden voor: investeerders die woningen in populaire buurten opkopen...

Lees verder

Brainstormavond 'Verkamering' - 24 september: praat en denk mee!

Karen van Rijsewijk (Bewonersoverleg) 13 september 2018

Zoals aangekondigd in het bewonersoverleg van 10 september in de Lommerd, komt er een brainstorm-avond met bewoners over de oorzaken en effecten van 'verkamering' in het Spijkerkwartier , en wat daar aan te doen is. De brainstorm-avond Verkamering' staat gepland op maandagavond 24 september a.s. vanaf 19.30 uur in de Lommerd Gezien het betrokken enthousiasme op de...

Lees verder
In gesprek met Adviesraad Wmo

In gesprek met Adviesraad Wmo

Astrid Stokman (Bewonersoverleg) 21 augustus 2018

De Adviesraad Wmo nodigt de wijkbewoners uit om in gesprek te gaan over het Wmo-beleid van de gemeente Arnhem. De adviesraad Wmo is namelijk erg benieuwd naar uw ervaringen rondom de uitvoering van de Wmo. Wat doet de...

Lees verder
Duovoorzitters Bewonersoverleg

Duovoorzitters Bewonersoverleg

Astrid Stokman (Bewonersoverleg) 16 december 2017

Per 1 januari 2018 gaat er een nieuw bestuursjaar in voor het Bewonersoverleg. Renske Waardenburg wordt samen met Astrid Stokman duovoorzitter zodat het Bewonersoverleg letterlijk een nieuw gezicht krijgt. Marike...

Lees verder
Bekijk meer nieuws van Bewonersoverleg »