Menu

Spijkerstraat 185A, Arnhem, Nederland

06-45250889
secretariaat.spijkerkwartier@gmail.com

Het Bewonersoverleg is het officiële overleg- en adviesorgaan van de wijk. Hierin komen vertegenwoordigers van de meeste werkgroepen en een aantal individuele bewoners vier of vijf keer per jaar bijeen om over wijkthema's te praten als parkeren, groen, (mantel)zorg, een visie op de openbare ruimte, de wijkeconomie & duurzaamheid, veiligheid & overlast, enzovoorts. Ook wordt door het Bewonersoverleg jaarlijks over de verdeling van het wijkbudget (ca. 15.000 euro) besloten. Belangrijkste doel is de onderlinge communicatie en samenhang in de wijk.Het Bewonersoverleg bestaat uit ongeveer 20 personen. Bijeenkomsten (meestal in De Lommerd) zijn altijd openbaar voor bewoners en ondernemers in de wijk. Vaak zijn er ook enkele vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig.Het dagelijks bestuur van het Bewonersoverleg heet de Spijkerbrigade, bestaand uit zes personen. Voorzitter van beide is Astrid Stokman.
Laatste berichten

Wie heeft agendapunten voor Bewonersoverleg?

Astrid Stokman (Bewonersoverleg) 23 november 2017

Op donderdag 7 december vindt het 5e en laatste Bewonersoverleg van dit jaar plaats. Er is nog ruimte op de agenda. Dus als je een onderwerp wilt agenderen, een presentatie wilt geven of een discussie wilt voeren, geef het aan bij voorzitter Astrid Stokman....

Lees verder
Woensdag 27 september Bewonersoverleg

Woensdag 27 september Bewonersoverleg

Astrid Stokman (Bewonersoverleg) 6 september 2017

Op woensdag 27 september is het 4e Bewonersoverleg van 2017. Op de agenda (volgorde kan nog wijzigen): - Huishoudelijk reglement - Parkeerplan Spijkerbuurt &Boulevardkwartier - Bewonersparticipatie -...

Lees verder

Agenda Bewonersoverleg 11-7-17

Astrid Stokman (Bewonersoverleg) 4 juli 2017

Iedereen welkom om 19:30 uur in De Lommerd. We starten om 19:45 uur. Agenda : 1. Opening (incl. verslag vorige keer: BOSS 2017-3 Notulen 11 mei 2017 concept.doc ) 2. Bemensing Spijkerbrigade 3. Financiën 4. Stand van zaken Groenplan 5. Bewonersparticipatie in de wijk (onder voorbehoud) 6. Actuele ontwikkelingen (o.a. Transformatie Lutherse Kerk Spoorhoek, Groot Onderhoud...

Lees verder
Dinsdag 11 juli Bewonersoverleg!

Dinsdag 11 juli Bewonersoverleg!

Astrid Stokman (Bewonersoverleg) 28 juni 2017

Vorig Bewonersoverleg stond in het teken van de fietsennietjes. Voor dinsdag 11 juli bedenken we weer nieuwe agendapunten. Maar altijd gaat het over actuele zaken in het Spijkerkwartier. En alle bewoners van de wijk...

Lees verder
Bekijk meer nieuws van Bewonersoverleg »