Niet-zakelijke plaatsen

Gekozen filters
    Spijkerbikes wil samen met buurtbewoners fietsen die in het Spijkerkwartier rondzwerven dusdanig opknappen, verspijkeren, dat deze weesfi...
    Een levendige, open en gastvrije geloofsgemeenschap, een plaats van bezinning en bezieling, waar ruimte is voor vragen en zoeken. Een l...