Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Buurtverhalen

Hieronder staan alle verhalen of blogs die je buurtgenoten op de site plaatsten. Ze zijn blij met jouw reactie!

Pagina's (1): 1
Titel Omschrijving
Als je buurt eens uit wilt, de natuur in net iets verder dan om de hoek is dat eenvoudig. Je pakt de trein bij Velperpoort richting Arnhem Centraal. Daar neem je de trein naar Zwolle, dan naar Groningen, daar pak je de bus naar Lauwersoog. Je stapt op de boot naar Schiermonnikoog!Het spreekt voor zich dat je minimaal een nacht blijft op t eiland waar geen parkeerproblemen zijn want het is autovrij. Je had thuis al een plek gereserveerd om de nacht(en) door te brengen en vandaar uit loop of fiets je naar zee. Daar kom je meestal wel iemand uit Arnhem tegen, maar soms ook niet ...BALG
Fietswrakken! Als betrokken én fietsende (en dus fietsparkerende) buurtbewoner heb ik begin april (!) voor het eerst de gemeente gebeld of ze weer eens fietswrakken-opruiming konden houden op de Velperbuitensingel (dus waar o.a. Café Vrijdag en de AH zitten), en aan het begin van de Steenstraat ( o.a. voor de Primera).Na drie keer bellen zonder duidelijk antwoord en (waar ik om gevraagd had) niet teruggebeld te zijn door de betrokken ambtenaar, kreeg ik de vorige week éindelijk een compleet antwoord op de vraag waarom er nog niets aan gedaan was. En het zit zo: Tot nu toe mocht de gemeente felgekleurde labels hangen aan weesfietsen en -wrakken, en de daarna niet weggehaalde fietsen na zes weken verwijderen. (Een weesfiets is nog wel bruikbaar (te maken), maar duidelijk zeer lang niet meer gebruikt.) Omdat er echter “juridisch gezien toch sprake is van andermans eigendom wat dan “zomaar” door de gemeente wordt ontvreemd, waarvoor zelfs vaak een kettingslot doorgeknipt moet worden”, is er een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening in de maak. Die houdt in dat de gemeente aan échte fietswrakken een oranje label mag hangen en ze reeds na twee weken mag verwijderen. Maar weesfietsen krijgen een wit label en hebben een wachttijd van vier weken. Omdat de wijziging in de A.P.V. er nog niet officieel door is, gebeurt er ondertussen met de vele verzoeken (want ik ben niet de enige beller) dus gewoon even helemaal niets...En nu hoor ik sommigen denken: “Ja maar ik zag wel vorige week ineens bij café Vrijdag een paar oranje stickers!” Klopt!En dát zit weer zo: Er zijn twee afdelingen die mogen stickeren, nl. Onderhoud, omdat ze op die plek iets moeten gaan doen, en Handhaving (voor de openbare orde). Onderhoud mag indien nodig nog wel stickeren, (dus er gaat iets gebeuren daar), maar handhaving mag dus gewoon even helemaal niets...Op mij vraag wanneer die nieuwe A.P.V.dan van kracht wordt was het antwoord dat “dat waarschijnlijk over de zomervakantie heen getild wordt”. Hoe zwaar kan het zijn...Ik hoop hiermee iedereen onnodige irritatie en moeite en kosten van bellen te besparen, én onze nieuwe VOS (Verenigde Ondernemers Spijkerkwartier) misschien wat toekomstig (voor)werk uit handen te hebben genomen.Met spijkerse groet, Linda.
Als bewoner was ik vanaf 2011 jarenlang zeer nauw betrokken bij het overleg met de gemeente over de BGB in de Spijkerbuurt. Na veel werkgroepen, acties en discussies tussen gemeente en bewoners is er uiteindelijk in 2014 met de wethouder een aantal afspraken over de BGB gemaakt. Wat de bomen betreft sprak de gemeente met de buurt af de BGB te zullen uitvoeren met behoud van de bestaande bomen.Een belangrijk onderdeel van deze gemaakte afspraak was dat er gedurende het verdere proces van het BGB project niet weer opnieuw per straat ter discussie gesteld zou worden of bomen daar wel of niet behouden moesten worden. Deze discussie was al jarenlang gevoerd en het besluit hierover was nu genomen.Er zijn altijd bewoners geweest die de bestaande bomen niet zagen zitten. De gemeente was daar goed van op de hoogte. Er is nou eenmaal geen buurt waar unaniem gedacht wordt over de openbare ruimte. De gemeente heeft het verantwoord en juist gevonden in haar uiteindelijke besluit het verlangen te volgen van de bewoners in de buurt die de bomen wilden behouden.Wat er nu op de BGB informatieavonden gebeurt is dat de projectleider van de BGB de kwestie van het wel of niet behouden van de bestaande bomen in de verschillende straten tóch ter discussie stelt. Geheel tegen de afspraak in.Als bewoners op die avonden wijzen op de afspraak die met de gemeente gemaakt is over het behoud van de bomen roept de projectleider dat er ook een ‘tenzij’ zou zijn afgesproken. Maar dit is absoluut niet waar. Ik was aanwezig bij het overleg met de wethouder waar de uiteindelijke afspraken werden gemaakt. De enige ‘tenzij’ die er is afgesproken is: tenzij een boom de werkzaamheden zelf niet overleeft. Dit omdat de gemeente natuurlijk nooit 100% garantie kon geven dat elke individuele boom de werkzaamheden aankon. De ‘tenzij’ is nooit geweest ‘tenzij er bewoners zijn die de bestaande bomen niet willen behouden’ of ‘tenzij behoud van een boom het sneuvelen van een parkeerplek betekent’. Het is in de overeenkomst zelfs expliciet benoemd dat behoud van de bomen waarschijnlijk betekent dat boomspiegels op sommige plekken moeten worden verruimd waardoor parkeerplekken kunnen sneuvelen. Dat dit gebeurt is geen nieuw inzicht van de gemeente.De projectleider lijkt een dynamiek op gang te willen brengen waarin bewoners die de bomen in een straat willen behouden scherp komen te staan tegenover bewoners die de bomen niet willen behouden. Hij kijkt als de vermoorde onschuld toe hoe bewoners op de BGB bijeenkomsten elkaar verwijten maken en de oude discussie over het behoud van de bomen weer op gang komt. Je zou bijna denken dat de gemeente hier zelf een belang bij heeft. Dat het haar wel heel goed zou uitkomen als er tumult zou ontstaan van bewoners die de bomen weg willen hebben. Er lijkt door de gemeente een alibi gezocht te worden om de afspraak niet te hoeven nakomen en de bomen alsnog te kappen. Ondertussen krijgen voorstanders van de bomen verwijtend de verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven van het gebrek aan parkeerplekken, het afval van bloesem op straten en auto’s en het gebrek aan daglicht in huis.Er wordt door de gemeente een kwalijk spel gespeeld. Het was de afspraak dat zij het behoud van de bomen niet weer opnieuw ter discussie zou stellen. Maar de gemeente houdt zich niet aan haar belofte en speelt bewoners tegen elkaar uit.We zullen de gemeente aan haar afspraak houden. Desnoods keren we terug naar de gemeenteraad.De afspraak over het niet weer ter discussie stellen van de bomen vindt u o.a. op de site van de gemeente zelf via deze link:https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Mijn_wijk/Spijkerkwartier/spijkerbuurt
De Kastanjelaan is op dit moment precies dat: een aangenaam laantje met kastanjebomen. Ik kijk nu een jaar of zeven uit op die mooie volwassen kastanjebomen en dat bevalt mij uitstekend.In de veronderstelling dat dit ook geldt voor de overige bewoners van de Kastanjelaan, liep ik afgelopen dinsdag nietsvermoedend een buurtoverleg binnen over de toekomst van de Kastanjelaan, georganiseerd door de gemeente.Tot mijn stomme verbazing bleek de kleine kopgroep van circa 10 bewoners van de Kastanjelaan die daar verzameld was een beetje een hekel te hebben aan de huidige laan van kastanjes. Ze bleken ze vooral te zien als met kastanjemotten vergeven rotbomen van waaruit duiven op auto's poepen. Rotkastanjes die het licht wegnemen uit de huizen eromheen.Waar de gemeente lijkt aan te sturen op een (wat mij betreft wenselijke) situatie zoals in onderstaand "proefvak" aan de Parkstraat met vervanging van riool, nieuwe mooie bestrating van gele klinkertjes en ruimere bakken rondom (zoveel mogelijk behouden) bestaande bomen zoals op onderstaande foto:Blijkt een groot deel van de bij het overleg aanwezige bewoners (9 van de 10) meer te zien in een situatie zoals die nu al is gerealiseerd aan de Emmastraat:Dat wil zeggen: het vervangen van vrijwel alle bomen door sprietachtige nieuwbouwwijkbomen met paaltjes eromheen en rubberen banden. Persoonlijk word ik niet erg blij van dit vooruitzicht. En het is ook totaal onnodig:De huidige bomen aan de Kastanjelaan zouden (met uitzondering van 1 tot 3 minder gezonde bomen) nog maximaal tien jaar mee kunnen. De gemeente vindt namelijk dat drie bomen vervangen zouden moeten worden op dit moment (een vanwege de kastanjebloedingsziekte en twee vanwege schade aan de stam). Een contra-expertise door de bomenstichting duidt op de noodzaak van vervanging van slechts een enkele boom.De vele wijkbewoners die ik dagelijks spreek lijken allemaal voor het behoud van zoveel mogelijk bomen in de wijk te zijn. Zo niet dus de bij het overleg verzamelde bewoners:Het voorstel van de bij de genoemde inspraakavond aanwezige bewoners is om alleen een boom aan het begin - en een boom aan het eind van de laan te laten staan en de circa tien bomen daartussen te vervangen door het soort bomen van de leeftijd en met het uiterlijk dat aan de Emmastraat staat. Dit idee is schijnbaar ingegeven door de controle over de herinrichting van de straat die de huidige inspraakprocedure deze beperkte kopgroep van circa tien bewoners geeft. Ook leeft bij hen twijfel over toekomstige budgetten en inspraak vanuit de gemeente over vijf of tien jaar.Ik zou zelf willen pleiten voor een veel geleidelijker vervangen van de bestaande bomen op basis van noodzakelijkheid over een periode van 5 tot 15 jaar.Dit lijkt mij meer in overeenstemming met de "regel" / het streven van de gemeente om bomen slechts te vervangen wanneer dit noodzakelijk is geworden. Ook is dit meer in overeenstemming met het sentiment dat ik de afgelopen periode heb geproefd onder bewoners van het Spijkerkwartier.Ben je dus een van de overige 100-200 bewoners van de Kastanjelaan die niet aanwezig was bij het overleg, of een bewoner van Spijkerkwartier die baalt van onnodig gekapte bomen: laat van je horen!
1 De lindes in de Emmastraat zijn gekapt, ondanks hun schitterende bijdrage aan het leefklimaat2 Het was de meest elegante straat van de buurt, waar je in de zomer fijn kon schaduw hoppen3 En nu staat er enkel blik, bah, ook de akoestiek zal er niet op vooruit gaanFoto's Nynke Verhoeven
Pagina's (1): 1