Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Buurtverhalen

Hieronder staan alle verhalen of blogs die je buurtgenoten op de site plaatsten. Ze zijn blij met jouw reactie!

Pagina's (1): 1
Titel Omschrijving
De Kastanjelaan is op dit moment precies dat: een aangenaam laantje met kastanjebomen. Ik kijk nu een jaar of zeven uit op die mooie volwassen kastanjebomen en dat bevalt mij uitstekend.In de veronderstelling dat dit ook geldt voor de overige bewoners van de Kastanjelaan, liep ik afgelopen dinsdag nietsvermoedend een buurtoverleg binnen over de toekomst van de Kastanjelaan, georganiseerd door de gemeente.Tot mijn stomme verbazing bleek de kleine kopgroep van circa 10 bewoners van de Kastanjelaan die daar verzameld was een beetje een hekel te hebben aan de huidige laan van kastanjes. Ze bleken ze vooral te zien als met kastanjemotten vergeven rotbomen van waaruit duiven op auto's poepen. Rotkastanjes die het licht wegnemen uit de huizen eromheen.Waar de gemeente lijkt aan te sturen op een (wat mij betreft wenselijke) situatie zoals in onderstaand "proefvak" aan de Parkstraat met vervanging van riool, nieuwe mooie bestrating van gele klinkertjes en ruimere bakken rondom (zoveel mogelijk behouden) bestaande bomen zoals op onderstaande foto:Blijkt een groot deel van de bij het overleg aanwezige bewoners (9 van de 10) meer te zien in een situatie zoals die nu al is gerealiseerd aan de Emmastraat:Dat wil zeggen: het vervangen van vrijwel alle bomen door sprietachtige nieuwbouwwijkbomen met paaltjes eromheen en rubberen banden. Persoonlijk word ik niet erg blij van dit vooruitzicht. En het is ook totaal onnodig:De huidige bomen aan de Kastanjelaan zouden (met uitzondering van 1 tot 3 minder gezonde bomen) nog maximaal tien jaar mee kunnen. De gemeente vindt namelijk dat drie bomen vervangen zouden moeten worden op dit moment (een vanwege de kastanjebloedingsziekte en twee vanwege schade aan de stam). Een contra-expertise door de bomenstichting duidt op de noodzaak van vervanging van slechts een enkele boom.De vele wijkbewoners die ik dagelijks spreek lijken allemaal voor het behoud van zoveel mogelijk bomen in de wijk te zijn. Zo niet dus de bij het overleg verzamelde bewoners:Het voorstel van de bij de genoemde inspraakavond aanwezige bewoners is om alleen een boom aan het begin - en een boom aan het eind van de laan te laten staan en de circa tien bomen daartussen te vervangen door het soort bomen van de leeftijd en met het uiterlijk dat aan de Emmastraat staat. Dit idee is schijnbaar ingegeven door de controle over de herinrichting van de straat die de huidige inspraakprocedure deze beperkte kopgroep van circa tien bewoners geeft. Ook leeft bij hen twijfel over toekomstige budgetten en inspraak vanuit de gemeente over vijf of tien jaar.Ik zou zelf willen pleiten voor een veel geleidelijker vervangen van de bestaande bomen op basis van noodzakelijkheid over een periode van 5 tot 15 jaar.Dit lijkt mij meer in overeenstemming met de "regel" / het streven van de gemeente om bomen slechts te vervangen wanneer dit noodzakelijk is geworden. Ook is dit meer in overeenstemming met het sentiment dat ik de afgelopen periode heb geproefd onder bewoners van het Spijkerkwartier.Ben je dus een van de overige 100-200 bewoners van de Kastanjelaan die niet aanwezig was bij het overleg, of een bewoner van Spijkerkwartier die baalt van onnodig gekapte bomen: laat van je horen!
1 De lindes in de Emmastraat zijn gekapt, ondanks hun schitterende bijdrage aan het leefklimaat2 Het was de meest elegante straat van de buurt, waar je in de zomer fijn kon schaduw hoppen3 En nu staat er enkel blik, bah, ook de akoestiek zal er niet op vooruit gaanFoto's Nynke Verhoeven
Pagina's (1): 1