Menu
Buurtfoto:

Geweizwam

Jan-Gerard Pos
12 februari 2017

Witachtig met sporen bestoven zwammetje dat bovenaan geweiachtig vertakt is. Komt het hele jaar voor; vooral op takken, houtsnippers en stronken. Deze exemplaren in de sneeuw aangetroffen op Hazelaar in de Watertuin.

Reacties