Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Kunst i/d WatertuinKunstwerk in de Watertuin, van Hong Kim - student aan ArteZ ArnhemPeriode: Maart 2019
Techniek: cyanotype

Expositie: passee

Resultaat:
Zie youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6B81SlhBuFE&t=2s


Toelichting:


Water garden


There are several public gardens in the Spijkerkwartier-district in Arnhem. These offer the opportunity for nature to develop in quiet peace. The Water Garden, or Watertuin in Dutch, is one of those gardens, a true urban oasis. Thanks to the maintenance and the two large ponds, the garden offers shelter to representatives from all animal kingdoms and more than 350 plant species.


In our work we have been inspired by the past and present of this place and the contradictions that lie in its usage over time. On the ever so green and fertile piece of estate, a printing house was established, which made the place polluted. The drawings with ballpoint pen refer to that contradiction. The figuration for example, refers to the organic character of the place now, and the ink to the printing house.


With the reproduction it contains the cyanotype technique applied in the large work refers to the printing company. The reproduction consists of historical drawings and floor plans of the place and parts of the ballpoint drawings inspired by the now of the place. Also the cyanotype technique, in which UV light touches a photosensitive cloth that is stenciled and thus discolors in two ways (with and without light) and thus creates an image on the fabric combined in the creation a natural element (UV) light from the sun) and a polluting element (photosensitive paper / chemical process).


About 25 years ago, a group of local residents took the initiative to restore the garden and its contaminated soil. After much effort from the residents and volunteers, the Watertuin regained its welcoming and inviting character, for people and animals.


Our work is therefore an ode to the initiators and volunteers who have maintained this garden in the past or are still doing so.NL

Watertuin

In het Spijkerkwartier in Arnhem bevinden zich meerdere openbare tuinen. Deze bieden de natuur de kans zich in alle rust te ontwikkelen. De Watertuin is ook zo’n tuin, een ware stadsoase. Dankzij het onderhoud en de twee grote vijvers biedt de tuin onderdak aan vertegenwoordigers uit alle dierenrijken en ruim 350 plantensoorten.

In ons werk hebben we ons laten inspireren door het heden en verleden van de plek en de tegenstrijdigheden die daarin schuil gaan. Op het ooit zo groene en vruchtbare stuk landgoed vestigde zich een drukkerij waardoor de plek vervuild raakte. De tekeningen met balpen verwijzen naar die tegenstrijdigheid. Zo verwijst de figuratie naar het organische karakter van de plek nu, en de inkt naar de drukkerij. 

De cyanotype techniek die is toegepast in het grote werk verwijst naar de drukkerij met de reproductie die het bevat. De reproductie bestaat uit historische tekeningen en plattegronden van de plek en uit onderdelen van de balpentekeningen associatief geïnspireerd op het nu van de plek. Ook de cyanotype-techniek, waarin uv-licht een lichtgevoelig lap stof raakt die is voorzien van een stencil en zo op twee manieren verkleurt (met en zonder licht) en zo een beeld op de stof creëert gecombineerd in de totstandkoming een natuurlijk element (uv-licht van de zon) en een vervuilend element (lichtgevoelig papier/chemisch proces). 

Zo’n 25 jaar geleden hebben een groep omwonenden het initiatief genomen de tuin en zijn vervuilde grond te herstellen. Na veel inspanning van de bewoners en vrijwilligers kreeg de Watertuin zijn gastvrije en uitnodigende karakter terug, voor mens en dier.

Ons werk is dan ook een ode aan de initiatiefnemers en de vrijwilligers die deze tuin in het verleden onderhouden hebben of dat nog steeds doen. Deel dit bericht!

Reacties

Egbert Bouwhuis
20 maart 2019

Aanvulling: Hong Kim made this project in co-operation. He made it with "Kevin Berkhout” who is also living in Spijkerkwartier and ArtEZ student as well.