Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Bewonersoverleg SpijkerkwartierPlaatsen beschikbaar in het Bewonersoverleg Spijkerkwartier

Denk en beslis mee over de wijk. Bomen en parkeerplaatsen. Mantelzorg en evenementen. Overlast en nieuwe kansen. Samen als bewoners maken wij deze wijk leefbaar, mooi en gezellig. Word lid van het Bewonersoverleg!

Het Bewonersoverleg is een vervolg op het voormalige Wijkplatform Spijkerkwartier en is door het College van B&W formeel bevestigd als adviesorgaan voor en namens de wijk. In het Bewonersoverleg praten bewoners met elkaar over wijkzaken: wat willen we en hoe kunnen we dat bereiken?
Het Bewonersoverleg verdeelt het wijkbudget, bespreekt bewonersinitiatieven en gemeentelijke ontwikkelingen. Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld gesproken over een nieuw parkeerplan, visie op de openbare ruimte, de wijkwebsite, het activeren van buurtbewoners en zo creëren van nieuwe kansen, het zorgen voor elkaar en het tegengaan van overlast en verloedering.

Het Bewonersoverleg bestaat uit individuele bewoners van Spoorhoek, Spijkerbuurt en Boulevardkwartier. Sommigen vertegenwoordigen (ook) een actieve werkgroep (Spoorhoek, Groengroep, Buurtverbinders, Wijkkrant, EigenWijze Wijk, Blauwe Wijkeconomie, Verkeer, Visie Openbare Ruimte, Lommerd, SLA). Sommige actieve werkgroepen en wijkinitiatieven zijn echter nog níet in het Bewonersoverleg vertegenwoordigd. We missen bijvoorbeeld nog de Vrijstaat Thialf, de redacteuren en bezorgers van de wijkkrant en mensen die zich inzetten om ongewenste ontwikkelingen juridisch tegen te gaan.
Tijdens de vergaderingen – 4 tot 5 per jaar – zijn alle wijkbewoners welkom, maar alleen de leden van het Bewonersoverleg hebben stemrecht bij besluiten. Elke wijkbewoner kan lid worden.

Het “dagelijks bestuur” van het Bewonersoverleg is de Spijkerbrigade, bestaande uit 6 wijkbewoners. Dit is geen bestuur in formeel-juridische zin, maar meer een kleinere groep wijkbewoners, die eens per drie weken met elkaar overlegt over actuele wijkthema's, acties uitvoert en mensen met elkaar in contact brengt.

Dit voorjaar is de Stichting Bewoners Spijkerkwartier opgericht, die als rechtspersoon de bewoners kan ondersteunen bij het aanvragen van subsidie, het indienen van zienswijzen op gemeentelijke ontwerpbesluiten en eventueel het voeren van juridische procedures namens de wijk.

Wij willen graag meer wijkbewoners betrekken bij het reilen en zeilen van onze wijk. Er komen steeds meer taken en kansen in de wijk te liggen. Niet alleen willen we rekening houden met de wensen en meningen van een grotere en groeiende groep wijkbewoners, we hebben die grotere groep ook nodig voor het uitvoeren van de taken en het verzilveren van kansen.

We doen hierbij dan ook een oproep aan iedere wijkbewoner om je aan te sluiten bij het Bewonersoverleg en actief bij te dragen aan het behoud en de ontwikkeling van onze mooie, karakteristieke en gezellige wijk. Denk mee. Doe mee. En leer op die manier je wijk en wijkgenoten beter kennen.

Wie hierover meer wil weten, kan contact opnemen met Astrid Stokman, voorzitter van het Bewonersoverleg en de Spijkerbrigade e-mail of Rudolf Beijerman, secretaris, e-mail

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.