Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Gemeente speelt een kwalijk spel met bewoners (2018)Als bewoner was ik vanaf 2011 jarenlang zeer nauw betrokken bij het overleg met de gemeente over de BGB in de Spijkerbuurt. Na veel werkgroepen, acties en discussies tussen gemeente en bewoners is er uiteindelijk in 2014 met de wethouder een aantal afspraken over de BGB gemaakt. Wat de bomen betreft sprak de gemeente met de buurt af de BGB te zullen uitvoeren met behoud van de bestaande bomen.

Een belangrijk onderdeel van deze gemaakte afspraak was dat er gedurende het verdere proces van het BGB project niet weer opnieuw per straat ter discussie gesteld zou worden of bomen daar wel of niet behouden moesten worden. Deze discussie was al jarenlang gevoerd en het besluit hierover was nu genomen.

Er zijn altijd bewoners geweest die de bestaande bomen niet zagen zitten. De gemeente was daar goed van op de hoogte. Er is nou eenmaal geen buurt waar unaniem gedacht wordt over de openbare ruimte. De gemeente heeft het verantwoord en juist gevonden in haar uiteindelijke besluit het verlangen te volgen van de bewoners in de buurt die de bomen wilden behouden.

Wat er nu op de BGB informatieavonden gebeurt is dat de projectleider van de BGB de kwestie van het wel of niet behouden van de bestaande bomen in de verschillende straten tóch ter discussie stelt. Geheel tegen de afspraak in.

Als bewoners op die avonden wijzen op de afspraak die met de gemeente gemaakt is over het behoud van de bomen roept de projectleider dat er ook een ‘tenzij’ zou zijn afgesproken. Maar dit is absoluut niet waar. Ik was aanwezig bij het overleg met de wethouder waar de uiteindelijke afspraken werden gemaakt. De enige ‘tenzij’ die er is afgesproken is: tenzij een boom de werkzaamheden zelf niet overleeft. Dit omdat de gemeente natuurlijk nooit 100% garantie kon geven dat elke individuele boom de werkzaamheden aankon. De ‘tenzij’ is nooit geweest ‘tenzij er bewoners zijn die de bestaande bomen niet willen behouden’ of ‘tenzij behoud van een boom het sneuvelen van een parkeerplek betekent’. Het is in de overeenkomst zelfs expliciet benoemd dat behoud van de bomen waarschijnlijk betekent dat boomspiegels op sommige plekken moeten worden verruimd waardoor parkeerplekken kunnen sneuvelen. Dat dit gebeurt is geen nieuw inzicht van de gemeente.

De projectleider lijkt een dynamiek op gang te willen brengen waarin bewoners die de bomen in een straat willen behouden scherp komen te staan tegenover bewoners die de bomen niet willen behouden. Hij kijkt als de vermoorde onschuld toe hoe bewoners op de BGB bijeenkomsten elkaar verwijten maken en de oude discussie over het behoud van de bomen weer op gang komt. Je zou bijna denken dat de gemeente hier zelf een belang bij heeft. Dat het haar wel heel goed zou uitkomen als er tumult zou ontstaan van bewoners die de bomen weg willen hebben. Er lijkt door de gemeente een alibi gezocht te worden om de afspraak niet te hoeven nakomen en de bomen alsnog te kappen. Ondertussen krijgen voorstanders van de bomen verwijtend de verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven van het gebrek aan parkeerplekken, het afval van bloesem op straten en auto’s en het gebrek aan daglicht in huis.

Er wordt door de gemeente een kwalijk spel gespeeld. Het was de afspraak dat zij het behoud van de bomen niet weer opnieuw ter discussie zou stellen. Maar de gemeente houdt zich niet aan haar belofte en speelt bewoners tegen elkaar uit.

We zullen de gemeente aan haar afspraak houden. Desnoods keren we terug naar de gemeenteraad.

De afspraak over het niet weer ter discussie stellen van de bomen vindt u o.a. op de site van de gemeente zelf via deze link:

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Mijn_wijk/Spijkerkwartier/spijkerbuurt