Menu

Nieuws:

Spijkerbrigade zoekt versterking

Astrid Stokman, (Spijkerbrigade)
14 juli 2017

 De Spijkerbrigade zoekt voor 2018 nieuwe leden. 

De Spijkerbrigade is het dagelijks bestuur van het Bewonersoverleg. Het Bewonersoverleg is het 'hoogste orgaan van de wijk'. Zo'n twintig tot dertig wijkbewoners komen vier à vijf keer per jaar bijeen om de laatste nieuwtjes uit te wisselen, het wijkbudget te verdelen, meningen te vormen over wijkcommunicatie, parkeren, de inrichting van de openbare ruimte, enzovoorts. We zijn een informatiebron voor het gemeentelijk Wijkteam Leefomgeving en hebben zo veel invloed op de keuzes in en voor de wijk. Alle wijkbewoners kunnen aan het Bewonersoverleg deelnemen.

De Spijkerbrigade organiseert die bijeenkomsten en zit ze voor. We proberen alle actieve bewoners en bewonersgroepen met elkaar in verbinding te brengen en te houden. We zijn eerste (maar zeker niet enige!) aanspreekpunt voor de gemeente. We komen ongeveer maandelijks bij elkaar. 

Aan het eind van het jaar stoppen enkele leden van de Spijkerbrigade na vier jaar bestuurswerk. Elke wijkbewoner kan zich individueel kandidaat stellen, maar ook samen met minimaal twee medebewoners een kandidaat-bestuur formeren. Interesse? Stuur een berichtje naar de voorzitter, Astrid Stokman via www.mijnspijkerkwartier.nl. 

Het Bewonersoverleg in november zal het bestuur van 2018 kiezen. 

Reacties

M 23 februari 2018
He, he! Hoogste tijd voor een nieuw fris bestuur!
Egbert 1 februari 2018
Hallo Bart, wonderlijk maar je kreeg geen reactie op dit bericht?
Bart 20 augustus 2017
Ik ben wel geïnteresseerd, maar weet niet of het echt iets voor mij is. Wil graag weten wat het allemaal precies inhoudt en wat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de leden precies zijn.
Bekijk meer nieuws in de buurt ┬╗