Menu

Nieuws:

Brainstormavond 'Verkamering' - 24 september: praat en denk mee!

Karen van Rijsewijk
13 september 2018

Zoals aangekondigd in het bewonersoverleg van 10 september in de Lommerd, komt er een brainstorm-avond met bewoners over de oorzaken en effecten van 'verkamering' in het Spijkerkwartier, en wat daar aan te doen is. 


De brainstorm-avond Verkamering' staat gepland op
maandagavond 24 september a.s. vanaf 19.30 uur in de Lommerd

Gezien het betrokken enthousiasme op de bewonersavond, en de grote aanwezige creatieve deskundigheid, hoop ik jullie van harte te begroeten op maandag 24 september om met elkaar uit te zoeken hoe de negatieve kanten van 'verkamering' in het Spijkerkwartier kunnen worden tegen gegaan en wie daarvoor aan zet is! 

De werktitel van het plan van aanpak 'verkamering' is Aangenaam in Balans (in het Spijkerkwartier)Ik hoop dat  we met elkaar een passend antwoord kunnen vinden en de kansen/aantrekkelijkheid van het Spijkerkwartier kunnen vasthouden en versterken.

Luuk Schols, projectleider Verkamering

Reacties

Bekijk meer nieuws in de buurt ยป