Menu

Nieuws:

Bezoek Bomenstichting Nederland Spijkerkwartier

M van Doorn
6 juni 2018

Verslag wandeling Bomenstichting Nederland Spijkerkwartier
 Parkstraat, Kastanjelaan, en Prins Hendrikstraat
 

 Bomenstichting Nederland; deskundigen; Gerrit Jan van Prooijen, Leendert Martijn
 www.bomenstichting.nl
 Bewoner Spijkerkwartier; Marieke van Doorn
 __________________________________________________________________________

Vrijdag 1 juni is er een wandeling gemaakt met 2 heren van de De Bomenstichting Nederland om de kwaliteit van de bomen te bekijken in de Parkstraat, Kastanjelaan en Prins Hendrikstraat. Daarbij zijn we ook bij de boom op het Sterrenkring Schoolplein op bezoek geweest.
 Aanleiding hiervoor zijn de huidige BGB gesprekken die gaande zijn in de 3 straten; om hierover kennis in te winnen van onafhankelijke boomspecialisten zonder andere belangen dan de gezondheid bewaken van de bomen hier en in heel Nederland.

Hieronder de bevindingen;

Parkstraat
Algemeen: de bomen in de Parkstraat zijn gekandelaberd.
Kandelaberen is een noodoplossing. Als bomen te groot worden voor de locatie en om die reden niet gehandhaafd kunnen blijven, kan met kandelaberen kap van bomen (tijdelijk) voorkomen worden. Als gevolg van kandelaberen zien we vaak houtrot optreden die uiteindelijk tot uitval van bomen zullen leiden. De toestand die we aan de Parkstraat aantreffen kan je vergelijken met een sterfhuis.

Aan de linkerkant van de Parkstraat bekijkt De Bomenstichting diverse bomen en hun toekomstverwachting (TV). Een groot aantal bomen aan de linkerstraatzijde is rot aan de onderkant. Deze bomen hebben een levensverwachting van 0 tot 5 jaar. De rechterzijde van De parkstraat is er beter aan toe, daar vind je meer bomen met een Levensverwachting van 5 tot 10 jaar.
Voor alle bomen geldt ook dat ze weinig groeiruimte hebben. Over het algemeen genomen vinden we een stuk of 10 bomen met een levensverwachting van 0 tot 5 jaar. Om het exact te weten zal een boomeffectanalyse moeten worden gemaakt, deze zal vast gemaakt zijn door de gemeente Arnhem, en daar staat alles per boom beschreven.

Enkele bevindingen;
Boom tegenover nummer 24 rot TV; 0 tot 5 jaar
Boom tegenover nummer 28, 5 tot 10 jaar
Boom tegenover nummer 29, rot TV; 0 tot 5 jaar
Boom tegenover nummer 32, kwaliteit slecht TV 0 tot 5 jaar
Boom tegenover nummer 36, moet opgenomen worden in een groter beplantingsvlak, Rotting? TV 0 tot 5 jaar
Boom tegenover nummer 37 aan het afsterven
(dat is de boom zonder kroon) TV; 5 tot 10 jaar

De nieuw geplaatste boom tegenover Kassiel; 
over de keuze van deze soort;
Dit is een Amberboom; Amberboom is een exoot die de laatste jaren massaal wordt aangeplant omdat hij nu nog ongevoelig lijkt voor ziektes. De praktijk heeft echter al vaker laten zien dat massaal aanplanten van een soort of cultivar (monocultuur) kan leiden tot het toeslaan van ziekten en plagen.

ADVIES
De Bomenstichting heeft het uitgangspunt; ‘elke oude boom die je overeind kunt houden is er EEN”. In de Parkstraat bomen met een levensverwachting van minder dan 10 jaar op den duur vervangen. Groeiruimte moet worden uitgebreid net zoals op het al aangepakte deel van de Parkstraat is gebeurd.

Aansturen op individuele vervanging, dus niet allemaal tegelijk. Elk gat wat er valt, duurzaam opvullen. Goed nadenken over vervanging. De nieuw geplaatste Amberboom tegenover Kassiel is een exoot, gekozen voor schoonheid minder voor duurzaamheid.
Waarom geen verschillende soorten? Dit geeft minder kans op ziektes. Uniformiteit mag best losgelaten worden. Waarom geen zaailingen, minder kans op ziektes.

Schoolplein Basisschool DE Sterrenkring
We bezoeken deze boom omdat deze wel eens ter discussie heeft gestaan. Destijds werd geconcludeerd dat er toen nog geen schade was aangebracht aan het gebouw van Begeleid Wonen en dat de eigenaar van dat betreffende gebouw met de situatie hier geen problemen had. Basisschool De Sterrenkring investeert momenteel in vergroening van het Schoolplein en deze boom, bied een heel groen dak voor de spelende kleuters, schaduw, koelte en een fantastische groenbeleving.
Deze Haagbeuk is volgens de Bomenstichting een zeldzaamheid door zijn grootte en pracht, omdat je deze niet zoveel meer ziet op deze manier. Volgens hen kan de boom wel 90 jaar oud zijn. ADVIES: Bomenstichting Nederland geeft aan dat een boom als deze eigenlijk op de monumentenlijst geplaatst moet worden van zeer waardevolle bomen.
Dit zal samen met de eigenaar (directrice van de school) worden opgenomen en als deze dat ook een goed idee vindt dan gaan we daarvoor een aanvraag indienen.
Er moet wel gesnoeid worden, de dode takken moeten er uit.
De kans is groot dat de schade aan de garage wel een keer gaat ontstaan, maar dan kan je je afvragen of die garage daar wel nodig is.

Kastanjelaan 1 Boom is matig aangetast door kastanjebloedingsziekte, verder alleen enkele zeer lichte aantastingen die nog geen directe invloed hebben op de toekomstverwachting van de boom.

Behalve de ene zieke boom heeft de rest van de bomen heeft weliswaar open wonden, maar het hout is NIET aangetast en de open plekken zijn op de meeste plaatsen alweer dicht aan het groeien of helemaal dichtgegroeid. Alle bomen zijn gezond en staan stevig in de grond. De bomen vormen geen veiligheidsrisico.

De dunne scheuren zijn het gevolg van sterke temperatuurswisselingen.

De aanrijschade wordt veroorzaakt doordat de wettelijk verplichte vrije ruimte boven de weg net tekort schiet. Enkele dunnere takken kunnen nog worden gesnoeid. De dikkere vanwege de schade die dit veroorzaakt liever niet.

Prins Hendrikstraat
De Prins Hendrikstraat Noord is volgens de Bomenstichting een prachtige bomenlaan met jong volwassen Ulmus Lobel die nog minimaal 20 jaar mee gaan!
Het grote kroonoppervlak wat we hier aantreffen speelt een groot belang in de leefbaarheid van straat en stad, voor koelte, co2 en welzijn van de mens! Gemiddeld kan het in zo’n laan op een hete dag 8 graden koeler zijn. (Het is niet voor niets dat we hier op een hete zomerdag in De Prins Hendrikstraat een laan van koelte inlopen).
De waarde van het onroerend goed eromheen stijgt door een mooie bomenlaan als deze.
Aandachtspunt is hier de beheerbaarheid.
Klimop op de bomen Prins Hendrikstraat De klimop die hier op diverse plekken om de bomen groeit heeft volgens De Bomenstichting een enorme ecologische meerwaarde voor vogels en bijen. Wanneer de klimop ruim in de boomkroon groeit wordt hij pas schadelijk voor een boom. Is daar sprake van dan de klimop terugsnoeien tot de takkenkrans.

ADVIES
 1 De dunne takken langs de gevels wegsnoeien zodat ze niet tegen de huizen komen (niet de dikke takken).
 2 Boomspiegels verruimen
 3 stoepranden ophogenàadvies van de Bomenstichting bij onderhoud van deze straat is de stoepranden verhogen en gelijk leggen met de stoepen, zoals in de Steenstraat shared space. Straatkolken midden in de straat.

Voor informatie met foto's kunt u mailen naar info@doornroos.com
 
 Reacties

Bekijk meer nieuws in de buurt ยป