Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

WORKSHOP ALTERNATIEVEN PRIVÉ-AUTOSinds de zomer 2018 is een nieuw parkeerplan ingevoerd in het Spijkerkwartier. Over het algemeen is het door de automobilisten goed ontvangen. Het is makkelijker om een plek te vinden voor je auto.  

De doelen van het parkeerplan gaan echter verder dan het gemak van de automobilist. Een verderliggend doel is dat de auto minder ruimte gaat innemen in het openbaar gebied, minder blik op straat. We gaan nu nadenken over vervolgstappen op verschillende gebieden.

Eén van die gebieden gaat over alternatieven voor de privé-auto. Welke maatregelen kunnen we nemen om het autobezit minder noodzakelijk te maken. Oftewel, wat zou mensen ertoe kunnen verleiden hun auto aan de kant te doen omdat er aantrekkelijker alternatieven zijn? Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan autodelen, boodschappendiensten, haal- en brengdiensten. Het mooie is dat we uit het parkeerplan geld beschikbaar zullen krijgen om ook daadwerkelijk een aantal maatregelen te kunnen nemen.

Daarover gaat de workshop “alternatieven privé-auto” die we organiseren op:

Dinsdag, 15 januari 2019 om 20:00 uur in de Lommerd.

Inloop vanaf 19:30 uur.

Wil je meedenken? Heb je creatieve ideeën? Meld je dan uiterlijk 14 januari per mail aan:

We hopen op een geanimeerde bijeenkomst met een aantal creatieve wijkbewoners, autobezitters én niet-autobezitters.

Namens de werkgroep Verkeer Spijkerkwartier

Erik Zandstra

Jan Trooster

Mensen die gaan eten bij “Samen eten in de Lommerd”(Inloop 18:00 uur en eten vanaf 18:30 uur) zijn op tijd klaar met eten om mee te kunnen doen met de workshop. Opgeven voor het eten: 


Deel dit bericht!