Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

PULSE 8 (opening)PULSE 8

Marten Hendriks SOLO
4 juni t/m 28 augustus
Opening: zaterdag 4 juni 16.00 uur door Alex de Vries
Van Oldenbarneveldtstraat 92-A Arnhem,

Studio Omstand presenteert PULSE. Een kunst- en cultuurprogramma met tentoonstellingen, lezingen, film, video, performances en workshops. Studio Omstand beschikt over 4 projectlocaties op en rond het Transformatorplein: Trafohuis, Paviljoen, Accuruimte en Turbinekamers.

Programma:
Marten Hendriks / Uitstallingen Hoofdzakelijk Over Zicht


from juxtapositions computerprint 143x86cm 2011

Een Solo-tentoonstelling te zien in juni, juli en augustus in de Turbinekamers, in de Accuruimte,in het Trafohuisje, en in het Paviljoen. PULSE 8 is geopend op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak: mail naar De tentoonstelling maakt onderdeel uit van het zgn. fringe programma van Sonsbeek '16

Marten Hendriks; Uitstallingen Hoofdzakelijk Over Zicht

door Alex de Vries

Marten Hendriks heeft in de beeldende kunst veruit de meest intrigerende samenhang in een zo ongelijksoortig mogelijk oeuvre weten te bewerkstelligen. Ieder werk waaruit zijn kunstenaarschap bestaat, is een commentaar, verklaring of bevraging van alle andere werken die hij heeft gemaakt. Zo presenteert hij zijn werk ook. Marten Hendriks zet patronen in om het structuurloze te vertonen. Die patronen ontleent hij aan ervaringen in de werkelijkheid die hem referentiebeelden bieden. De tentoonstellingen die hij maakt, zijn nooit chronologisch of formeel naast elkaar gehangen werken, maar bijna encyclopedische assemblages waarbij hij uiteenlopende ordeningsprincipes door en over elkaar heen gebruikt. Dat maakt hem tot een van de beste tentoonstellingsmakers die er zijn. Binnen de uitstalling van de expositie ontstaan volkomen nieuwe inzichten in de betekenissen die onder­linge werken ten opzichte van elkaar hebben. Bij alles wat hij doet, denkt hij als een schilder die erop uit is een compositie te realiseren die niet alleen een interne logica heeft, maar die tevens die logica ondergraaft met de mogelijkheden die hij noodgedwongen onbenut laat. Hij kan niet alles laten zien, maar wel het hoofdza­kelijke. Het is nooit een compleet overzicht, maar je krijgt er wel altijd zicht op, als is het verkleurd en verbleekt. Je ziet een gedesintegreerde maquette van zijn verbeelding. Door de schaalverandering die hij teweegbrengt, veroorzaakt het werk inzichtelijkheid. Het eigenaardige daarbij is dat het denken over positie, tijd en ruimte een fysieke ervaring wordt. Hendriks heeft altijd werk gemaakt dat een tastende en lijfelijke zoektocht is naar de manier waarop hij zich tot zijn directe om­geving, hoe ongrijpbaar die zich ook voordoet, verhoudt. Het gaat erom hoe hij de dingen aanraakt. Zijn tekeningen, schilderijen, sculpturen en foto's zijn daar altijd een denkbeeldige uitwerking van. De tastzin van dat werk is ongehoord tastbaar. In zijn digitale werk zijn die denkbeelden volkomen virtueel van aard geworden: je ziet het voor je. Alles is aangeraakt. Het lost voor je ogen op.

Herneming van een tekst voor www.galeries.nl van 26 april 2006 / Alex de Vries doet onderzoek naar leven en werk van Marten Hendriks met een beurs van het Mondriaan Fonds.


imageindexstrip detail computerprint 2016

-——————————-——————————-——————————-——————————-——————————

Studio Omstand is een kunstenaarsinitiatief dat kunst en de artistieke visie van kunstenaars inzet om het aanzien van onze omgeving gunstig te beïnvloeden. Studio Omstand: wordt ondersteund door Gemeente Arnhem, Prins Bernard Cultuurfonds
bezoekadres: Van Oldenbarneveldtstr. 92-A Arnhem,
postadres: Postbus 1140 6801 BC Arnhem
www.omstand.nl

Deel dit bericht!
Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.